Autor: Georgian Marcel HUSTI

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2021

Disponibil onlineaici

Rezumat: Inteligența artificială riscă să pună probleme serioase actualei teorii generale a infracțiunii, în principal din cauza faptului că aceasta are capacitatea de a învăța pe baza propriei experiențe și de a lua decizii independent de un factor uman. Deși latura subiectivă rămâne cea mai problematică, apreciem că și la nivelul laturii obiective există aspecte care merită o analiză, după cum sperăm că vom arăta în cele ce urmează.

Cuvinte-cheie: inteligență artificială, tipicitate, drept penal, acțiune, raport de cauzalitate.

Titlul lucrării în engleză: Action, Omission and Causality Regarding Artificial Intelligence

Abstract: Artificial intelligence poses serious challenges for the current general theory of criminal liability, mainly due to its capacity to learn from its experience and make decisions independently of any human intervention. Although the problem of mens rea/guilty mind remains the most problematic, we believe the actus reus element is worthy of analysis, as we hope to show in the following article.

Keywords: artificial intelligence, actus reus, criminal law, action, causality.