Autor: Costel NICULEANU
Publicat în: Revista de Științe Juridice Nr. 1/2015 Număr aniversar prof. univ. dr. Gh. Dănișor
Disponibil onlineaici.

Rezumat: Cu toate cã menține sistemul contopirii juridice pentru sancționarea concursului de infracțiuni, Noul Cod penal prevede obligativitatea aplicării la pedeapsa cea mai grea a unui spor fix de pedeapsă reprezentând o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite pentru infracțiunile concurente. Prevederea în cuprinsul legii a cuantumului sporului de pedeapsă nu mai permite instanței de judecatã sã aprecieze, de la caz la caz, în funcție de numărul și gravitatea infracțiunilor concurente și de datele care îl caracterizeazã pe inculpat asupra necesității și, mai ales, cuantumului sporului de pedeapsă. Pentru evitarea unor exagerări judiciare ce ar putea să apară ca urmare a stabilirii și aplicării sporului de pedeapsă, conform noilor reglementări, pentru respectarea principiului legalității sancțiunilor de drept penal și pentru a nu fi dată posibilitatea instanței de judecată să aplice pedeapsa detențiunii pe viață atunci când nu este prevăzută pentru niciuna dintre infracțiunile concurente, se impune modificarea pe cale legislativă a prevederilor art. 39 din noul Cod penal.

Cuvinte-cheie: infracțiune; concurs; pedeapsa; spor; contopire; cumul juridic; cumul aritmetic.