Autor: Corneliu S.F. IFTIM

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2021

Disponibil onlineaici

Rezumat: Prin Legea nr. 217/2020 legiuitorul a intervenit în materia infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale atât în privința conținutului incriminărilor cât și a limitelor de sancționare.
Unele dintre aceste modificări, cum sunt cele referitoare la consacrarea imprescriptibilității pentru unele dintre infracțiuni, la relaxarea condițiilor de aplicare în spațiu a legii penale române sau la majorarea limitelor de pedeapsă au urmărit creșterea protecției acordată victimelor acestui gen de fapte, cu consecința practică a creșterii numărului de cauze pe rolul organelor judiciare și a îndepărtării de la concepția de ansamblu a noului Cod.
Celelalte modificări la care articolul face referire s-au înscris în același deziderat, micșorând limitele de vârstă ale victimelor și, prin aceasta, extinzând domeniul incriminării, sau reformulând ori adăugând alte agravante, în scopul corelării cu alte dispoziții ale codului sau a sancționării mai severe a antecedenței penale calificate ori a pluralității de făptuitori.
Și în cadrul acestei din urmă categorii de modificări se pot identifica dificultăți de aplicare, generate fie de redundanța sau necorelarea în raport cu alte agravante fie de lipsa unei reglementări unitare.

Cuvinte-cheie: Legea nr. 217/2020, imprescriptibilitate, aplicarea legii penale române, tipicitate, variante agravate.

Titlul lucrării în engleză: Reflections Regarding Some Changes Made through the Law No. 217/2020 in the Matter of Crimes Against Integrity and Sexual Freedom

Abstract: By Law no. 217/2020 the legislator intervened in the matter of crimes against sexual freedom and integrity, both in terms of the content of the crimes and the limits of the punishment.
Some of these adjustments, such as those relating to limitation for some of the offenses, the relaxation of the conditions for the territorial application of the Romanian criminal law, or the amendments to the penalty limits, aimed at increasing the protection afforded to the victims of this kind of acts, with the practical consequence of the increase in the number of cases before the judicial bodies and the removal from the overall design of the new code.
The other amendments referred to in the study have been part of the same goal, reducing the age limits of victims and thereby extending the scope of the crimes, or reformulating or adding further aggravating factors, for the purpose of linking with other provisions of the code or of more severe punishment of a qualified criminal history or plurality of perpetrators.
Within the latter category of changes, too, there can be identified enforcement difficulties, either due to redundancy or non-compliance with other aggravating circumstances or the lack of uniformity in regulation.

Keywords: Law no. 217/2020; limitation, enforcement of the Romanian criminal law, typology, aggravating factors.