Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Drept penal. Partea specială
Materiale per pagină:

Featured

CARTE: Răspunderea penală a persoanei juridice

Autor: Andra-Roxana Trandafir (Ilie)

Anul apariției: 2021

Ediția: 2

Disponibil: aici

Descriere: Lucrarea reprezintă rezultatul unei cercetări îndelungate pe tema răspunderii penale a persoanei juridice, îmbinând o parte din aspectele deja prezentate sub diferite forme de-a lungul timpului cu numeroase informații și analize noi, în special în ceea ce privește entitățile care pot răspunde penal, infracțiunile care pot fi comise de persoanele juridice, stabilirea legăturii dintre persoana juridică și persoana fizică agent al infracțiunii ori conținutul constitutiv al infracțiunii. Lucrarea prezintă o jurisprudență bogată a instanțelor naționale (peste 200 de hotărâri pronunțate în perioada 2009-2021) care se referă [vezi tot]

0 Vizualizări 161
Featured

CARTE: Codul penal. Comentariu pe articole

Autori: Georgina Bodoroncea, Valerian Cioclei, Irina Kuglay, Lavinia Lefterache, Teodor Manea, Iuliana Nedelcu, Francisca-Maria Vasile, George Zlati

Editura: C.H. Beck

Anul apariției: 2020

Ediția: a 3-a

Disponibilaici

Descriere: Lucrarea, integrată în Colecția Comentarii, are drept punct de plecare textul noului Cod penal și al Legii de punere în aplicare a acestuia și oferă cititorului informația necesară pentru a putea înțelege, interpreta și aplica noua legislație penală. Este realizată o explicare aprofundată a textelor noului Cod penal și o adnotare selectivă cu exemple jurisprudențiale. Explicațiile semnalează aspectele de continuitate, dar se concentrează asupra textelor modificate sau nou introduse, marcând, în primul rând, [vezi tot]

0 Vizualizări 313
Featured

CARTE: Codul penal. Comentariu pe articole. Ediție de colecție

Autori: George Zlati, Francisca-Maria Vasile, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Valerian Cioclei, Georgina Bodoroncea

Editura: C.H. Beck

Anul apariției: 2020

Ediția: a 3-a

Disponibilaici

Descriere: Lucrarea, integrată în Colecția Comentarii, are drept punct de plecare textul noului Cod penal și al Legii de punere în aplicare a acestuia și oferă cititorului informația necesară pentru a putea înțelege, interpreta și aplica noua legislație penală. Este realizată o explicare aprofundată a textelor noului Cod penal și o adnotare selectivă cu exemple jurisprudențiale. Explicațiile semnalează aspectele de continuitate, dar se concentrează asupra textelor modificate sau nou introduse, marcând, în primul rând, [vezi tot]

0 Vizualizări 162
Featured

CARTE: Tratat de criminalitate informatică. Vol. I

Autor: George Zlati

Editura: Solomon

Anul apariției: 2020

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere: Tratatul de criminalitate informatică (vol. I) este prima lucrare autohtonă care își asumă o analiză juridică cu adevărat aprofundată, dar în același timp multidisciplinară, a fenomenului criminalității informatice.

Din start, scopul declarat al lucrării este acela de a acoperi lipsurile actuale identificate în literatura de specialitate autohtonă și de a oferi soluții jurisprudențiale lipsite de echivoc la diverse probleme ce au generat o practică judiciară neunitară sau soluții discutabile în plan juridic. Deși ocazional analiza este una în plan conceptual, centrul de greutate al acestui tratat constă [vezi tot]

0 Vizualizări 336
Featured

Conduite infracționale în domeniul bancar. Relația dintre frauda informatică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și infracțiunile de delapidare ori gestiune frauduloasă

Autor: Lect. univ. dr. Andra-Roxana TRANDAFIR; avocat dr. George ZLATI

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În acest articol autorii încearcă să clarifice încadrarea juridică a anumitor conduite infracționale în domeniul bancar. Având ca premisă natura juridică a fondurilor disponibile într-un cont bancar și identificarea persoanelor deținătoare a unor drepturi de proprietatea asupra acestora, autorii au procedat la o analiză de la general la special cu privire la o serie de ipoteze particulare întâlnite la nivelul practicii judiciare. Au fost analizate în acest sens conduite precum: efectuarea frauduloasă a unui transfer de fonduri de către funcționarul bancar [vezi tot]

1 Vizualizări 344
Featured

Tehnologia blockchain, monedele virtuale și dreptul penal

Autor: avocat dr. George ZLATI

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2021

Disponibil online: aici.

Rezumat: Prin intermediul acestui articol autorul și-a propus în primul rând să lămurească din punct de vedere tehnic și terminologic noțiuni relevante pentru ecosistemul blockchain. Au fost analizate în acest sens noțiuni sau sintagme precum blockchain, mecanism de consens Proof of Work sau Proof of Stake, monedă virtuală, cripto-activ, portofel digital, platformă de schimb centralizată sau descentralizată, adresă publică din blockchain, cheie criptografică publică și privată, seed phrase etc. Dincolo de aceste clarificări de ordin tehnic și terminologic, autorul și-a propus să analizeze cadrul normativ [vezi tot]

2 Vizualizări 306

Elemente de noutate ale Codului penal din 2009 în materia infracţiunilor de corupţie

Autor: Ruxandra Răducanu

Publicat în: Revista de Științe Juridice Supliment 2/2015

Disponibil online: aici.

Novelties of the 2009 Criminal Code in matters of corruption offenses

Abstract: The Criminal Code of 2009 has elements of novelty in the field of corruption offenses, based on a new vision of the crime of bribery. Thus, although apparently no longer criminalized, the offense of receiving undue advantages, the new structure of the offense of bribery allows the criminalization of receiving undue benefits by officials who first takes place after performance of the duties falling within its service. Another novelty aimed at miled criminalizing the receipt of bribes [vezi tot]

0 Vizualizări 93

Despre claritate şi obscuritate normativă în materia conţinutului infracţiunii atunci când se reglementează tendinţe atenuante sau agravante ale legiuitorului penal. Reflecţii privind determinarea unei anumite naturi juridice a dispoziţiei legale din art. 308 Cod penal român astfel cum a fost aceasta stabilită prin jurisprudenţa obligatorie a instanţei supreme

Autor: Mihai DUNEA

Publicat în: Revista de Științe Juridice Supliment 2015

Disponibil online: aici.

About clarity and obscurity in expressing the constitutive content of incriminating norms, when regulating mitigating or aggravating legislative trends in the field of criminal policy. Reflections on the determination of a specific legal nature for the provisions of art. 308 of the Criminal Code as
established by the mandatory jurisprudence of Romania’s Supreme Court

Abstract: The present article continues the post-doctoral research preoccupations of the author, being part of a research project upon the topic: “Modernization of the criminal law and the normative model: between [vezi tot]

0 Vizualizări 101

Raportul dintre infracţiunea de spălare de bani [Art. 29 alin. (1) Lit. c din Legeanr. 656/2002] şi infracţiunea de tăinuire [Art. 270 alin. (1) Cod penal]

Autor: Valerian CIOCLEI
Publicat în: Revista de Științe Juridice Nr. 2/2015
Disponibil onlineaici.
Relationship between offense of money laundering [Art. 29 para. (1) C of Law no. 656/2002] and the offenseof concealment [Art. 270 para. (1) of the Criminal Code]

Rezumat: Dilema stabilitate versus reformă a preocupat şi preocupă toate sistemele juridice, mai ales în perioadele de tranziţie când sunt necesare şi se deschid numeroase „şantiere” legislative. Adoptarea noului Cod penal, precum şi pregătirea intrării lui în vigoare prin Legea de punere în aplicare au stat, printre altele, şi sub semnul acestei dileme. Legiuitorul a trebuit să aibă tot timpul [vezi tot]

0 Vizualizări 151

Juridicizarea unor concepte medicale folosite de Codul Penal român

Autor: Carmen-Diana CREŢU (OPREA)

Publicat în: Revista de Științe Juridice nr. 2/2016

Disponibil onlineaici.

Juridicization of medical concepts used by the Romanian Criminal Code

Abstract: This study focuses on several medical concepts that the Romanian Penal Code uses. This analysis arises from the necessity of understanding certain legal concepts, a process that is fundamental in any rule of law. In order to obey the law, the legal language must be clear and accessible. Although the law uses in the legal constructions of some crimes terms like abortion, fetus, giving birth, the criminal law doesn’t define them. Considering that these terms can not only [vezi tot]

0 Vizualizări 95