Autor: Costel NICULEANU

Publicat în: Revista de Științe Juridice Nr. 2/2015
Disponibil onlineaici.

Critical opinion on the penalty in the event of multiple offenses within the new Criminal Code

Rezumat: Cu toate că menţine sistemul contopirii juridice pentru sancţionarea concursului de infracţiuni, Noul Cod penal prevede obligativitatea aplicării la pedeapsa cea mai grea a unui spor fix de pedeapsă reprezentând o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite pentru infracţiunile concurente. Prevederea în cuprinsul legii a cuantumului sporului de pedeapsă nu mai permite instanţei de judecată să aprecieze, de la caz la caz, în funcţie de numărul şi gravitatea infracţiunilor concurente şi de datele care îl caracterizează pe inculpat asupra necesităţii şi, mai ales, cuantumului sporului de pedeapsă. Pentru evitarea unor exagerări judiciare ce ar putea să apară ca urmare a stabilirii şi aplicării sporului de pedeapsă, conform noilor reglementari, pentru respectarea principiului legalităţii sancţiunilor de drept penal şi pentru a nu fi dată posibilitatea instanţei de judecată să aplice pedeapsa detenţiunii pe viaţă atunci când nu este prevăzută pentru niciuna dintre infracţiunile concurente, se impune modificarea pe cale legislativă a prevederilor art. 39 din noul Cod penal.

Cuvinte-cheie: infracţiune; concurs; pedeapsa; spor; contopire; cumul juridic; cumul aritmetic.