Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "Vlad Crăciun"

Articolul 50 Cod penal. Succinte consideraţii

Autor: Vlad CRĂCIUN

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Rezumat: Articolul care reglementează circumstanțele reale și personale vine uneori să tranșeze discuții purtate în doctrină, după cum vine alteori să le pună într-o altă lumină. Într-un fel sau altul, problemele care urmează a fi discutate vor avea ca nucleu art. 50 din Codul penal. Prima chestiune pe care o vom avea în vedere va fi participația la infracțiunile praeterintenționate. (I) În continuare, vom analiza particularitățile participației la infracțiunile continuate și de obicei, întrucât este discutabil în ce măsură forma continuată și de obicei pot fi considerate circumstanțe reale. [vezi tot]

Vizualizări 181

Circumstanţele în cadrul participaţiei penale

Autor: Vlad CRĂCIUN

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 2/2016

Disponibil online: aici.

Rezumat: În prezenta lucrare vor fi avute mai întâi în vedere elementul obiectiv și cel subiectiv al circumstanțelor. Apoi, având o imagine cât mai clar conturată a lor, vom încerca să stabilim care este modalitatea în care funcționează în cadrul participației. Pentru aceasta, ne vom ocupa mai întâi de clasica distincție care dezbină art. 50 din noul Codul penal: circumstanțe reale și circumstanțe personale. Mai precis, vom analiza pe îndelete optica doctrinei și a practicii de până acum, după care vom încerca să propunem unele linii directoare. Abia după [vezi tot]

Vizualizări 136

Instrumente procesuale în cazul scindării unității de infracțiune

Autor: procuror Vlad CRĂCIUN

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 2/2021

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În articolul de față, autorul își propune o analiză a mecanismelor procesuale pentru situațiile în care unitatea naturală sau legală de infracțiune este supusă unor judecăți succesive. În acest sens, va încerca o examinare detaliată a dispozițiilor de la art. 37 C.pen. și 585 alin. (1) lit. d) C.proc.pen.

A fost expus mai întâi un context istoric al reglementării. Apoi au fost trasate cele două ipoteze avute în vedere de legiuitor, stabilindu-se domeniul lor de incidență și problemele de procedură pentru fiecare în parte. În final, au fost [vezi tot]

Vizualizări 137