Autor: Vasile Ioan VIDRIGHIN, George-Cătălin GROSU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Ne propunem în acest articol, fără a avea pretenția tratării în integralitate a soluțiilor ce se pot pronunța în cadrul contestației în procedura camerei preliminare, să punctăm unele aspecte legate de câteva soluții ale instanțelor pronunțate în procedura camerei preliminare, prin care s-au desființat încheierile judecătorului de cameră preliminară și s-au trimis cauzele spre rejudecare. Rejudecarea cauzei de către judecătorul de cameră preliminară care a pronunțat hotărârea este un remediu procesual prin care instanța de control judiciar restituie dosarul spre rejudecare primei [vezi tot]