Autor: Vasile DROBOTĂ

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 2/2021

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Dintre domeniile clasice ale tehnicii criminalistice, traseologia are cea mai extinsă sferă în sensul tipurilor și categoriilor de urme care formează obiectul său de studiu, fiind foarte sugestivă însăși expresia oficială utilizată pentru a atesta acumularea unui nivel ridicat de cunoștințe și experiență în acest domeniu: „Expertiza traseologică a urmelor lăsate de ființe și obiecte”. Lucrarea de față prezintă diferite tipuri și categorii de urme întâlnite în practică, urmărind pe parcurs sistematizarea și expunerea unor aspecte legate de rezultatele care pot fi obținute prin exploatarea [vezi tot]