Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "urmărire penală"

Începerea și extinderea urmăririi penale in rem și in personam. Limitele competenţei organului de cercetare al poliţiei judiciare și ale procurorului în accepţiunea noului Cod de procedură penală

Autor: Mirel DUMITRU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 2/2016

Disponibilaici.

Rezumat: Articolul evidențiază distincția dintre începerea urmăririi penale cu privire la fapta – cunoscută în doctrina juridică ca in rem – și urmărirea penală cu privire la o persoană – in personam – pe care actualul Cod o face, spre deosebire de vechiul Cod de procedură penală. Sunt prezentate cazurile care împiedică punerea în mișcare și exercitarea urmăririi penale, actele de urmărire penală care se pot face după începerea urmăririi penale in rem, activitățile care se pot desfășura numai în stadiul urmăririi penale in personam, extinderea a urmăririi penale sau modificarea încadrării juridice a faptelor și [vezi tot]

Vizualizări 650

Temeiul acţiunii penale. Încadrarea juridică la debutul procesului penal în cazul succesiunii de legi. Drept substanţial vs. drept procesual

Autor: MARES Mihai, LUPASCU Dan.
Publicat în: Pandectele Romane nr. 2/2017
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Articolul dezbate situaţia faptelor comise anterior intrării în vigoare a noului Cod penal pentru care se observă o tendinţă de a efectua urmărirea penală prin raportare la prevederile actualei reglementări în ceea ce priveşte încadrarea juridică a faptei. Sunt analizate reglementările privind succesiunea legilor în timp, aplicarea legii penale mai favorabile precum şi distincţia dintre normele de drept substanţial şi cele de drept procesual.
Cuvinte-cheie: urmărirea penală; principiul legalităţii incriminării; principiul activităţii legii penale; principiul neretroactivităţii legii; legea penală mai favorabilă.
Abstract: The [vezi tot]

Vizualizări 124

Relevanţa probelor în acuzare obţinute în faza de urmărire penală. Patologii, sancţiuni, remedii

Autor: POPA Mihai
Publicat în: Pandectele Romane nr. 6/2017
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Într-un model procesual de tip continental pentru care principiul libertăţii probelor râmane idiomatic, jurisprudenţa de cameră preliminară este în mod neechivoc axată pe analiza patologiilor procesuale relaţionate administrării probelor obţinute în faza de urmărire penală.

În aceeaşi paradigmă a legalităţii probelor considerăm oportună abordarea problematicii admisibilităţii probelor în acuzare obţinute în faza de anchetă, din perspectiva relevanţei acestora în raport cu obiectul probaţiunii, corelaţiile care legalmente există şi trebuie făcute între admisibilitate şi legalitatea probelor, respectiv patologiile procesuale ce pot fi identificate în cazul probelor inadmisibile [vezi tot]

Vizualizări 109

Necesitatea reintroducerii în Codul de procedură penală a instituției prezentării materialului de urmărire penală

Autor: Veronica Dobozi

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: administrare probe; urmărirea penală.…

[vezi tot]
Vizualizări 98

Aprecierea interesului public în dispunerea unei soluții de renunțare la urmărirea penală fără suspect sau inculpat în cauză

Autor: Mihai-Adrian Dinu

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: cameră preliminară; principiul oportunității; procuror; urmărire penală.…

[vezi tot]
Vizualizări 162

Punctul pe I. De ce înregistrarea audierii la judecător este obligatorie și la procuror facultativă? Propunere de modificare a Codului de procedură penală

Autor: Dumitru-Virgil Diaconu

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: audierea suspectului sau inculpatului în cursul urmăririi penale; înregistrarea audierii la procuror; necesitate modificare CPP; urmărire penală.…

[vezi tot]
Vizualizări 103

Cum poate avocatul apăra „martorul” în faza de urmărire penală a procesului penal?

Autor: Cătălin Oncescu

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: apărare; martor; proces penal; urmărire penală.…

[vezi tot]
Vizualizări 135

Măsurile asigurătorii dispuse în cursul urmăririi penale asupra bunurilor unor persoane juridice. Situații excepționale și soluții

Autor: Teodora-Catalina Godinca-Herlea

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: măsuri asigurătorii; norme procesuale civile; persoană juridică.…

[vezi tot]
Vizualizări 100

Câteva omisiuni legislative esențiale privind supravegherea tehnică a persoanelor în cadrul urmăririi penale

Autor: Cătălin Oncescu

Publicat în: 2015, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

[vezi tot]
Vizualizări 132

Negăsirea persoanei față de care s-a dispus arestarea preventivă

Autori: Mari-Claudia IVAN, Gheorghe IVAN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: arest preventiv; urmărire penală; negăsirea persoanei față de care s-a dispus arestarea preventivă; noul Cod de Procedură Penală.

Abstract: As regards the institution of “non-determination of the person in the preventive arrest warrant”, the new Criminal Procedure Code took over the provisions of the previous Criminal Procedure Code (1969).

The authors analyze the above-mentioned institution, also presenting some comparative law references.

Keywords: preventive arrest; prosecution; non-disclosure of the person in the preventive arrest warrant; the new Criminal Procedure Code.…

[vezi tot]
Vizualizări 101