Autor: GRIGA Ioan
Publicat în: Pandectele Romane nr. 6/2017
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Acest demers îşi propune să analizeze dacă şi în ce măsură soluţia legislativă adoptată de Noul Cod de procedură penală prevăzută de art. 305 alin. (1) şi (3), reuşeşte să asigure respectarea dreptului la apărare şi celelalte garanţii procesuale ale viitorului suspect, în intervalul dintre momentul procesual al începerii urmăririi penale in rem şi momentul procesual al continuării urmăririi penale in personam.
Cuvinte-cheie: urmărire penală in rem; urmărire penală in personam; drept la apărare; act de sesizare; probe.
Abstract: This approach seeks to analyze whether and to [vezi tot]