Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "UAIC"

Cauzele care determină infracţionalitatea în rândul primarilor

Autor: George-Claudiu PUPĂZAN

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Rezumat: Cauzele care determină infracționalitatea în rândul primarilor pot fi clasificate în două mari categorii şi anume: cauze subiective, ce privesc aptitudinile profesionale ale alesului local alături de aspiraţia acestuia spre bunăstare şi confort, şi cauze obiective, externe, ce ţin de politica statului în domeniul administrativ şi judiciar, de starea socio-economică a colectivităţii locale dar şi naţionale, precum şi de relaţiile inter-umane din sânul comunităţii teritoriale.

Cuvinte-cheie: primar; ales local; cauzele infracţionalităţii; administraţie publică locală.

Titlul lucrării în engleză: Causes that determine criminality among mayors

Abstract: Causes that determine [vezi tot]

Vizualizări 111

The psychologist as a potential subject of social impact on convicts

Autor: Darya IVINSKAYA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: One of the indicators of the effectiveness of the penal system is the number of crimes committed by repeat and recidivism. The commission of crimes repeatedly indicates a failure to achieve the goals of correction of convicts – readiness to lead a law-abiding lifestyle, and indicates ineffective resocialization and correction. The Penal Legislation of the Republic of Belarus provides for a system of basic means for the correction of convicts, which include established procedure for the execution and serving of punishment and other measures of [vezi tot]

Vizualizări 80

The challenges of procuring forensic evidence and criminal proceedings in Kenya

Autor: Boaz Oyoo Were

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: The present paper explores the challenges of procuring forensic evidence in Kenya and the impact of those challenges on the criminal justice system. In particular, this article explicates that the effective administration of criminal justice in Kenya partly, and importantly, relies on forensic science. With a growing population nearing fifty million people, coupled with the threat of terrorist attacks, the Kenyan government has every good reason to enhance its surveillance and forensic capabilities not only in the service of its population, but also in [vezi tot]

Vizualizări 106

Tendințele politicii penale în Republica Moldova

Autor: Augustina BOLOCAN-HOLBAN, Mihaela VIDAICU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Politica penală a Republicii Moldova conține elemente atât de justiție retributive,  cât și de justiție restaurativă. Tendințele principale ale politicii penale care vor fi analizate în acest articol sunt: (1) incriminarea infracțiunilor și determinarea pedepselor, (2) aplicarea pedepselor și (3) executarea pedepselor. Autoritățile Republicii Moldova au declarat umanizarea pedepselor drept un obiectiv principal odată cu adoptarea Codului Penal din 2002. Revizuirea Codului Penal din 2008 a avut ca rezultat micșorarea limitelor minime și maxime ale pedepselor penale. Mai mult ca atât, pedepsele privative de [vezi tot]

Vizualizări 93

Încotro duc unii pași actuali pe calea reformei penale (II)? Din nou despre definiția infracțiunii continuate

Autor: Mihai DUNEA, Maria-Ioana MĂRCULESCU-MICHINICI

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Instituția infracțiunii continuate s-a aflat în preocuparea constantă a legiuitorul nostru penal, fiind reglementată și în fostul Cod penal (Legea 15/1968) și în actuala lege penală generală (Legea nr. 286/2009), dar potrivit unor viziuni normative care, cel puțin inițial, au fost parțial diferite. Pornind de la definiția legală originară a infracțiunii continuate, conform Codului penal actual (definiție cuprinsă în art. 35 alin. 1 și care, formal, nu a fost încă modificată, deși este afectată parțial de o decizie de constatare a neconstituționalității sale), trecând [vezi tot]

Vizualizări 142

Poenalia sunt strictissimae interpretationis? (I)

Autor: Mihai DUNEA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Un principiu binecunoscut / o regulă general admisă de interpretare a normelor juridice penale este: Poenalia sunt strictissimae interpretationis (!) – legea penală este de strictă interpretare (şi aplicare). Caracterul axiomatic al acestei reguli dispensează, de cele mai multe ori, de explicaţii suplimentare, fiind, în principiu, de la sine înţeles că domeniul dreptului penal – o materie cu potenţial restrictiv maxim pentru drepturile şi libertăţile fundamentale ale fiinţei umane – trebuie să opereze cu reglementări precise şi punctuale, a căror interpretare şi aplicare să fie cât [vezi tot]

Vizualizări 147

Repere pentru înțelegerea rolului spectroscopiei în investigația criminalistică

Autor: Ancuța Elena FRANȚ

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezenta lucrare își propune să facă o scurtă analiză a metodelor spectroscopice și să prezinte utilitatea lor în Criminalistică. Sunt expuse principiile după care funcționează spectroscopia și sunt prezentate principalele tipuri de spectroscopie. Datorită importanței pe care o are spectroscopia Raman în realizarea investigației criminalistice, ultima parte a lucrării se concentrează pe acest tip de spectroscopie, prezentând tehnicile care permit utilizarea ei în Criminalistică, precum și câteva situații concrete în care spectroscopia Raman duce la obținerea unor rezultate foarte importante pentru investigația criminalistică.

Cuvinte-cheie: criminalistică; spectroscopie; [vezi tot]

Vizualizări 161

Consideraţii în legătură cu legitima apărare în dreptul internaţional

Autor: Carmen MOLDOVAN

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Legitima apărare este prevăzută în mod expres în articolul 51 din Carta Organizației Națiunilor Unite, ca derogare de la principiul fundamental al nerecurgerii la forță. În interpretarea Curții Internaționale de Justiție, face pare din dreptul internațional cutumiar, însă nici jurisprudența internațională și nici instrumente juridice ulterioare adoptării Cartei nu consacră în mod expres mai multe forme de legitimă apărare, situație ce lasă loc pentru controverse cu privire la condițiile pe care statul victimă trebuie să le respecte pentru ca reacția de autoapărare să fie considerată justificată [vezi tot]

Vizualizări 273

Unele provocări juridico penale ca urmare a evoluţiei tehnologiei informaţiei

Autor: Mihai DUNEA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment 2019

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Ca urmare a evoluţiei generale a tehnologiei, evoluţia accelerată, din ultima perioadă, a tehnologiei informaţiei şi a internetului (a relaţiilor şi interacţiunilor umane în mediul virtual, fie acestea de tip social, economic, politic etc.) ridică şi problema adaptării dreptului, a evoluţiei normelor juridice, astfel încât să reglementeze şi să protejeze persoanele în acest relativ nou, dar tot mai prezent cadru de manifestare (în cheie modernă) a raporturilor juridice. Această constatare obiectivă se impune inclusiv din perspectiva necesităţii de adaptare a cadrului normativ juridico-penal la noile realităţi, [vezi tot]

Vizualizări 174

Aspecte privind elaborarea profilului hackerului în cyberspaţiu

Autor: Adrian Cristian MOISE

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment 2019

Disponibil online: aici.

Rezumat: Pornind de la noţiunile de hacker şi hacking, prezentul articol şi-a propus să prezinte şi analizeze aspecte referitoare la elaborarea profilului hackerului. Cybercriminal profiling reprezintă o tehnică ştiinţifică ce determină personalitatea şi caracteristicile comportamentale ale unei persoane în cyberspaţiu prin utilizarea unor metode de cercetare din domeniul ştiinţelor sociale, calculatoarelor şi criminologiei. Pentru hackeri, activitatea de hacking nu reprezintă doar o tehnică de accesare neautorizată în sistemele şi reţelele informatice, ci reprezintă mai degrabă un stil de viaţă. În vederea elaborării profilului hackerului, articolul subliniază [vezi tot]

Vizualizări 191