Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "tratament sancționator"

O problemă controversată privind tratamentul sancționator în cauzele cu minori

Autor:  Popa Ioana

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: individualizare; măsuri educative; minori; tratament sancționator.…

[vezi tot]
Vizualizări 131

Considerații asupra pluralității intermediare de infracțiuni. Condiții și tratament sancționator

Autor: Cristian-Valentin ȘTEFAN

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 6/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul „Considerații asupra pluralității intermediare de infracțiuni. Condiții și tratament sancționator” își propune să trateze problematica acesteia utilizând metodă comparației între vechea și nouă reglementare a materiei. Autorul subliniază că dacă în privința condițiilor, deosebirile sunt numai de formă, nu și de conținut, în ceea ce privește tratamentul sancționator există diferențe decurgând din diferența de tratament al concursului, atât cu referire la pedeapsa principala, cât și la pedepsele complementare și accesorii și la măsurile de siguranță.

Cuvinte-cheie: pluralitate intermediară; tratament sancționator.

Considerations upon the intermediate plurality of offences. Terms and [vezi tot]

Vizualizări 125

Considerații asupra pluralității intermediare de infracțiuni. Condiții și tratament sancționator

Autor: Cristian-Valentin ȘTEFAN

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 6/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul de față își propune să trateze problematica pluralității intermediare de infracțiuni, utilizând metoda comparației între vechea și noua reglementare a acestei materii. Comparaţia vizează condiţiile şi tratamentul sancţionator ale pluralităţii intermediare de infracţiuni. În privinţa condiţiilor, deosebirile sunt numai de formă, nu şi de conţinut. Ambele norme prevăd în mod corespunzător cele două trăsături caracterizante ale pluralităţii intermediare. Spre deosebire de art. 40 C.pen. anterior, art. 44 C.pen. în vigoare consacră în mod explicit denumirea de „pluralitate intermediară”. Tratamentul sancţionator al pluralităţii intermediare este, potrivit ambelor Coduri, [vezi tot]

Vizualizări 138

Reflecții privind tratamentul sancționator al pluralității intermediare aplicabil persoanei fizice. Decizia nr. 7/2020 – rațiune, implicații și perspective

Autor: auditor de justiție George PELICAN

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul articol își propune să expună și să clarifice, fără a avea pretenția nerealistă de a trata în mod exhaustiv, numeroasele controverse existente în doctrină și practică atât sub imperiul vechii reglementări, cât și odată cu intrarea în vigoare a actualului Cod penal, generate de problematica relativă la tratamentul sancționator al pluralității intermediare aplicabil persoanei fizice. Astfel, în contextul recentului recurs în interesul legii, lucrarea de față a fost realizată cu scopul de a releva rațiunea ce a stat la baza Deciziei nr. 7/2020, precum [vezi tot]

Vizualizări 140