Autori: Mihai-Costin TOADER, Nicolae-Alexandru MOICEANU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 6/2017

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Acest studiu de cercetare își propune să evidențieze specificul uneia dintre cele mai întâlnite infracțiuni în materie economică, respectiv Legea nr. 31/1990, articolul 2801, care incriminează transferul fictiv de acțiuni și acțiuni în scopul săvârșirii unei infracțiuni ori pentru evitarea ori descurajarea urmăririi penale. Autorii au dorit să treacă în revistă principalele elemente care definesc această infracțiune, încercând să stabilească când poate fi aplicată la un anumit comportament ilicit, analizând în continuare implicațiile și interacțiunile cu alte infracțiuni economice specifice precum evaziunea fiscală, oferind și soluții practice în conformitate cu jurisprudența [vezi tot]