Autor: Conf. univ. dr. Adrian Fanu-Moca

Publicat în: Analele Universității de Vest din Timișoara – seria Drept nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul studiu analizează incriminarea spălării banilor realizată prin art. 49 din Legea nr.
129/2019, cu accent pe mutaţiile suferite de norma de incriminare în ideea compatibilizării ei cu
cerinţele de claritate şi predictibilitate impuse de Constituţia României.

Cuvinte-cheie: spălarea banilor; claritate; predictibilitate; tipicitate obiectivă; tipicitate subiectivă;
incriminare autonomă.

The Crime of Money Laundering in the „New” Arhitecture Conferred by Act no. 219/2019. Constitutional Compatibilization of the Incrimination Norm

Abstract: This study analyzes the criminalization of money laundering carried out by art. 49 [vezi tot]