Autor: Ionuț NEFLIU

Publicat în: AUBD – Forum juridic nr. 2/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Articolul tratează actele urgente în procedura penală, care pot fi propuse sau pot fi luate în principiu doar de organele judiciare. Actele urgente sunt actele considerate în mod obiectiv urgente, pentru a evita discreționarismul și opiniile personale ale organelor judiciare. Și în domeniul actelor urgente, cu anumite limitări de timp, trebuie respectate principiile fundamentale ale procesului penal. Actele urgente nu au un termen îndelungat de efectuare, evită formalismul împovărător și concură la soluționarea justă și într-un termen rezonabil a cauzei penale.

Cuvinte-cheie: acte urgente, neîncepere a urmăririi penale, termen scurt [vezi tot]