Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "Teodor Manea"
Featured

CARTE: Codul penal. Comentariu pe articole

Autori: Georgina Bodoroncea, Valerian Cioclei, Irina Kuglay, Lavinia Lefterache, Teodor Manea, Iuliana Nedelcu, Francisca-Maria Vasile, George Zlati

Editura: C.H. Beck

Anul apariției: 2020

Ediția: a 3-a

Disponibilaici

Descriere: Lucrarea, integrată în Colecția Comentarii, are drept punct de plecare textul noului Cod penal și al Legii de punere în aplicare a acestuia și oferă cititorului informația necesară pentru a putea înțelege, interpreta și aplica noua legislație penală. Este realizată o explicare aprofundată a textelor noului Cod penal și o adnotare selectivă cu exemple jurisprudențiale. Explicațiile semnalează aspectele de continuitate, dar se concentrează asupra textelor modificate sau nou introduse, marcând, în primul rând, [vezi tot]

Vizualizări 329
Featured

CARTE: Codul penal. Comentariu pe articole. Ediție de colecție

Autori: George Zlati, Francisca-Maria Vasile, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Valerian Cioclei, Georgina Bodoroncea

Editura: C.H. Beck

Anul apariției: 2020

Ediția: a 3-a

Disponibilaici

Descriere: Lucrarea, integrată în Colecția Comentarii, are drept punct de plecare textul noului Cod penal și al Legii de punere în aplicare a acestuia și oferă cititorului informația necesară pentru a putea înțelege, interpreta și aplica noua legislație penală. Este realizată o explicare aprofundată a textelor noului Cod penal și o adnotare selectivă cu exemple jurisprudențiale. Explicațiile semnalează aspectele de continuitate, dar se concentrează asupra textelor modificate sau nou introduse, marcând, în primul rând, [vezi tot]

Vizualizări 172

Concise comments on the Romanian draft bill on searching for missing persons

Autori: Teodor Manea, Ana Maria Boldiș

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2019

Disponibil onlineaici.

Abstract: Considering the state of affairs in which noteworthy emphasis exists on both expanding the number of protection measures aimed at certain categories of victims, as well as increasing their effectiveness, the Ministry of Internal Affairs has drafted a bill regarding the search for missing persons. Thus, there is the distinct possibility of having a law that would be the norm for the procedure of localizing missing persons. The wide range of instruments that shall be at the command of the police could be of a genuine [vezi tot]

Vizualizări 138

Curtea de Apel București, Secția a II-a penală, Decizia nr. 1415 din 17 noiembrie 2014 (Jurisprudență comentată)

Autori: Teodor MANEA, Simona ANGHEL

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 5/2015

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat realizat de redacție: Chiar dacă lipsa cercetării judecătorești nu constituie o cauză de nulitate absolută și nu se numără printre motivele care pot conduce la anularea sentinței și retrimiterea spre rejudecare, conform articolului 421 pct. 2 lit. Cod de procedură penală, instanța de control judiciar a stabilit că soluționarea se impune în vederea garantării dreptului la un dublu grad de competență în materie de infracțiuni, garantat de articolul 2, Protocolul 7 CEDO, cu condiția ca absența cercetării judecătorești este asimilată absenței judecății în prima instanță în timp ce [vezi tot]

Vizualizări 125

Aspecte privind existența sau nu a unei condiții implicite de aplicare a dispozițiilor art. 374 C.proc.pen. în sensul necesității unei declarații exprese a inculpatului că nu contestă probele administrate în cursul urmăririi penale

Autor: Teodor MANEA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 10/2018

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Contestarea probelor administrate în faza de urmărire penală presupune o manifestare de voință din partea inculpatului, în sensul de a arăta probele pe care dorește ca instanța să le readministreze, și nu invers. Nu există nici un motiv, nici de text, nici de logică, în a impune inculpatului o atitudine proactivă în a spune că ceva nu îl deranjează. Astfel, judecarea cauzei fără readministrarea probelor strânse în faza de urmărire penală se poate face ori de câte ori inculpatul, ori o altă parte sau persoana vătămată, nu [vezi tot]

Vizualizări 110

Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a II-a penală, Decizia nr. 370 din 2 martie 2016 (Jurisprudență comentată)

Autor: Teodor MANEA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 2/2017

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: În ceea ce privește dispozițiile legale și probele depuse, instanța de fond a constatat în mod întemeiat că în lipsa Manualului de exploatare, întreținere și service a autovehiculului condus de inculpatul RC nu a putut stabili cu siguranță dincolo de orice îndoială rezonabilă. că autovehiculul precis destinat transportului aflat în posesia inculpatului de care a fost acuzat de conducere fără permis, se încadrează în categoria mopedului sau tricicletei cu motor. Această apreciere este adevărată chiar și în situația actuală în care inculpatul a depus o recunoaștere a vinovăției, în timp ce agentul [vezi tot]

Vizualizări 133

Utilizarea tehnicilor moderne de audiere în procesul penal: Interviul Cognitiv

Autor: Teodor MANEA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 5/2017

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Prezența praxis-ului indicator a scos la iveală un lanț de probleme problematice care tind să devină evidente în timpul ședințelor de audiere a martorilor din cadrul procesului penal, aspecte care pot duce în cele din urmă la decizii eronate pronunțate de instanță. Având în vedere esența discuției noastre, am putea începe prin a construi o listă condensată a acestor probleme: imperfecțiunea naturală a minții umane care duce la dificultăți reale pentru un martor de a surprinde exact și complet faptele; modul recurent ineficient în care organele judiciare își construiesc adesea relația cu martorul, [vezi tot]

Vizualizări 187

C.A. Bucureşti, Secţia a II-a penală, Decizia nr. 41 din 20 ianuarie 2015 (Jurisprudență comentată)

Autor: Teodor MANEA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 1/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Contestația la executarea silită prevăzută de art. 598 alin. (1) lit. (d) finală din Codul de procedură penală (orice altă cauză de atenuare a pedepsei) este de asemenea incidentă și în eventualitatea în care o persoană cercetată pentru săvârșirea de infracțiuni legate de traficul de droguri sau traficul internațional de droguri s-a depus. o denunţare anterioară judecării unui recurs de drept, dar, care nu a putut fi valorificat până la soluţionarea sa. Tocmai în astfel de situații, poziția în care se află inculpatul este inechitabilă, caducitatea în aplicarea atenuării pedepsei prevăzute de art. [vezi tot]

Vizualizări 190

Rolul și atribuțiile procurorului în cadrul procesului penal, aspecte comparative între noua și vechea legislație

Autor: Teodor MANEA

Publicat în: Analele Universității din București – Seria Drept, 2014

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat:  Deşi rolul şi atribuţiile procurorului nu se schimbă în mod fundamental la nivel teoretic, implicaţiile practice ale normelor Codului de procedură penală sunt evidente.

Acestea se manifestă atât pe planul rolului esenţial al Ministerului public, anume acela al exercitării acţiunii penale, cât şi raportat la modalitatea de îndeplinire de către acesta a atribuţiilor sale în cadrul procesului penal.

În ceea ce priveşte primul aspect, prin reglementarea expresă a funcţiilor procesuale, Codul de procedură penală concretizează în persoana procurorului caracterul de singur stăpân al acţiunii penale.

Abrogarea posibilităţii instanţei de a [vezi tot]

Vizualizări 220

CARTE: Infracțiuni electorale. Jurisprudență rezumată și comentată

Autor: Teodor MANEA

Editura: C.H. Beck

Anul apariției: 2015

Disponibil: aici

Descriere: Pornind de la realitatea modului de desfășurare a procedurilor electorale din 2009 până la ultimele alegeri din toamna anului 2014, a devenit mai reală și mai evidentă preocuparea pentru existența unor procese de vot corecte, transparente și oneste care să asigure o corespondență între rezultatul scrutinului și voința alegătorilor.

Culegerea de jurisprudență reflectă practica instanțelor judecătorești din ultimii 10 ani, fiind rezumate și comentate aproximativ 30 de hotărâri comentate, pronunțate de instanțele din toată țara.
Lucrarea este structurată pe două mari părți:
Prima parte conține hotărâri relevante sub aspectul conținutului constitutiv al [vezi tot]

Vizualizări 165