Autor: ANIȚULESEI Ioana-Narcisa

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 2/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatToate sistemele funcţionează după un model despre care putem spune că reprezintă un schelet al cadrului legislativ în care normele sunt edictate de stat. În democraţiile constituţionale toate acestea nu s-ar putea realiza fără a avea un temei juridic bazat pe principii care facilitează legiuitorul în elaborarea normelor şi pe judecători în aplicarea lor.

Principiul legalităţii este privit ca temelia dreptului penal. Importanţa i se reflectă şi prin corolarii săi care sunt în strânsă legătură cu legalitatea: răspunderea penală trebuie să îşi aibă baza într-un temei juridic (lex scripta), interzicerea [vezi tot]