Autor: Vladimir-Adrian Costea

Publicat în: Revista Dreptul nr. 6/2020

Rezumat disponibil onlineaici.

Rezumat: În acest articol analizăm etapele de adoptare și abrogare a Legii nr. 169/2017, în raport cu dinamica nivelului de ocupare al penitenciarelor și cu jurisprudența CEDO în materie. Identificăm principalele efecte indezirabile ale aplicării recursului compensatoriu, determinate de redefinirea bruscă a paradigmei de executare a pedepsei privative de libertate, cu implicații inclusiv asupra (re)integrării postdetenție.

Considerations on the undesirable consequences of the compensatory appeal. Conceptual and structural challenges

Abstract: In this article, we analyze the stages of adoption and repeal of the Law No 169/2017, in relation to the [vezi tot]