Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "subiect pasiv"

Luarea de mită în noul Cod penal

Autor: Doinel DINUICĂ, Mioara Ketty GUIU

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 6/2015

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Bribery in the Penal Code

Abstract: The authors analyse the issue of bribery offence as regulated by art. 289 of the Penal Code.

The analysis includes authors commentary on the variants of the offence, on the attenuated and aggravated version, on the previous regulation, on the legal matter, the material object, the active and passive subject and on the incorporated content of the law, considering  the doctrine developed by important names in the field of law (V. Dabu, A.M. Gușanu, S. Kahane, A. Grigorovici, V. Dobrinoiu, [vezi tot]

Vizualizări 128

Scurte considerații privind infracțiunea continuată în lumina deciziei nr. 368 din 30 mai 2017 a Curții Constituționale

Autor:  Anca-Cătălina Chiriac

Publicat în: Revista Themis nr. 1/2018

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: infracțiunea continuată; decizie CCR; subiect pasiv; neconstituționalitate…

[vezi tot]
Vizualizări 90

Șantajul. Probleme punctuale

Autor: Dorel HERINEAN

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 2/2017

Disponibil online: aici.

Rezumat: Prezentul articol reprezintă o analiză în detaliu cu privire la anumite probleme punctuale care au apărut sau pot apărea în aplicarea art. 207 Cod pen., text care conține incriminarea infracțiunii de șantaj. Autorul nu a utilizat forma clasică a unui articol, tratând, în schimb, câte o problemă distinctă în fiecare capitol. Unele aspecte discutate au fost inspirate din analizarea unor hotărâri judecătorești în care s-au învederat aspectele respective, în timp ce altele sunt rezultatul unor exerciții teoretice. În majoritatea cazurilor autorul a încercat formularea unor propuneri de lege [vezi tot]

Vizualizări 121

Controverse și dezlegări privind infracțiunea de folosire a prostituției infantile

Autor: Teodor Manea

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 5/2020

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Infracțiunea de folosire a prostituției infantile este o adăugire făcută Codului penal prin O.U.G. nr. 18/2016, realizată pe fondul necesității implementării în legislația națională a normelor europene în materia combaterii abuzului sexual asupra copiilor, precum și a exploatării sexuale a acestora. Articolul își propune să analizeze elementele specifice ale infracțiunii, mai puțin abordată în doctrină, dar suficient de des întâlnită în practică încât demersul să fie necesar. Deși la o citire fugară aplicarea textului pare simplă, se ridică totuși o serie de probleme legate de [vezi tot]

Vizualizări 170

Infracțiunea de hărțuire. Aspecte controversate. Exerciții teoretice și examen de jurisprudență

Autor: avocat drd. Dorel HERINEAN

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat

Infracțiunea de hărțuire a acoperit, în opinia noastră, un vid legislativ existent anterior intrării în vigoare a Codului penal actual. Fiind o incriminare nouă, însă, aceasta nu a fost ferită de controverse, dezbateri doctrinare și practică neunitară. Dincolo de exercițiile teoretice realizate cu privire la conținutul constitutiv al infracțiunii, prezentul articol are o bază jurisprudențială solidă, fără însă a avea pretenția unei analize exhaustive a practicii judiciare conturate cu privire la infracțiunea de hărțuire. Totuși, articolul își propune să pună bazele necesare discutării noilor probleme identificate [vezi tot]

Vizualizări 357

Subiectul pasiv al infracțiunii și persoana vătămată prin comiterea acesteia. Analiză comparativă a celor două noțiuni din prisma constituirii ca parte civilă în procesul penal

Autor: Andrei-Iustin Coste

Publicat în: Themis nr. 2/2020

Disponibil online: aici.

Rezumat: Acțiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal reprezintă mijlocul legal prin intermediul căruia persoanele asupra cărora s-au răsfrânt consecințele nefaste ale infracțiunilor au dreptul de a solicita și obține repararea prejudiciului suferit. Prin intermediul prezentului articol, autorul își propune să supună analizei o serie de aspecte teoretice și de ipoteze practice referitoare la sfera subiecților de drept care au aptitudinea de a se constitui în mod valabil părți civile în procesul penal. În vederea realizării acestui demers, au fost examinate atât individual, cât și comparativ [vezi tot]

Vizualizări 146