Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "subiect activ"

Avocatul – subiect activ al infracțiunilor de corupție

Autori: Vasile IONIȚĂ, Gheorghe IVAN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2018

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Autorii analizează una dintre problemele vitale apărute în practica judiciară: posibilitatea legală ca avocatul să fie considerat subiect activ al infracțiunilor de corupție.

Cuvinte-cheie: avocat; conflict negativ de competență; infracțiuni de corupție; subiect activ.

Abstract: The authors analyze one of the vital issues appeared in the judicial practice: the legal possibility that the lawyer may be considered active subject of the corruption offences.

Keywords: lawyer; negative conflict of competence; corruption offences; active subject.…

[vezi tot]
Vizualizări 73

Subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor: particularităţi din practica judiciară

Autor: Ioana-Miruna CODERIE

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 7/2018

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Scopul articolului este acela de a expune o temă deja abordată în doctrina română dintr-o perspectivă practică adusă în actualitate prin intermediul cazurilor recent soluţionate. Textul examinează posibilitatea săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor de către subiecţi activi având diverse calităţi: avocat, persoană juridică, persoană expusă politic, întreprindere individuală. Totodată, este dezbătută şi problema existenţei ori inexistenţei concursului de infracţiuni dintre infracţiunea principală şi infracţiunea de spălare a banilor. În ceea ce priveşte utilitatea practică a articolului în discuţie, acesta se adresează deopotrivă practicienilor şi stundenţilor ce [vezi tot]

Vizualizări 69

Luarea de mită în noul Cod penal

Autor: Doinel DINUICĂ, Mioara Ketty GUIU

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 6/2015

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Bribery in the Penal Code

Abstract: The authors analyse the issue of bribery offence as regulated by art. 289 of the Penal Code.

The analysis includes authors commentary on the variants of the offence, on the attenuated and aggravated version, on the previous regulation, on the legal matter, the material object, the active and passive subject and on the incorporated content of the law, considering  the doctrine developed by important names in the field of law (V. Dabu, A.M. Gușanu, S. Kahane, A. Grigorovici, V. Dobrinoiu, [vezi tot]

Vizualizări 98

Subiectul activ al infracţiunii de luare de mită

Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2014

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Infracțiunile de corupție au ca obiect protecția relațiilor sociale referitoare la exercitarea în mod corect și onest, a funcției publice.

Aceste relații nu privesc însă numai funcționarul public în sens administrativ, ci și funcționarul public în sensul dreptului penal și, din acest motiv, apărarea intereselor societății necesită o definire mai largă, mai cuprinzătoare a subiectului activ.

Cuvinte-cheie: subiect activ; luare de mită

Titlul lucrării în engleză: The active topic regarding the offence of accepting bribery

Abstract:The entry into force of the new Criminal Code has brought changes with regards to the [vezi tot]

Vizualizări 72

Subiectul activ al infracțiunii de favorizarea făptuitorului. Autofavorizarea. Întrunirea elementelor constitutive

Autor: Codrina Iosana MARTIN

Publicat în: Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2021

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Doctrina judiciară consideră că subiect activ al infracțiunii de favorizarea făptuitorului poate fi orice persoană care răspunde penal, cu excepția participanților la săvârșirea faptei în raport cu care se realizează favorizarea. În jurisprudență au fost făcute unele nuanțări în sensul că participanții la aceeași faptă pot comite și infracțiunea de favorizarea făptuitorului cât timp ei nu sunt judecați concomitent, iar „ajutorul” vizează exclusiv ipoteza în care este dat în scopul împiedicării sau îngreunării executării pedepsei (a se vedea ICC, s. pen., dec. nr. 264/2014). În cauză, martorii [vezi tot]

Vizualizări 393

Probleme speciale privind infracțiunile comise de persoanele prevăzute la art. 308 Cod penal

Autor: Mădălina-Elena MARIAN

Publicat în: 2021, JURIDICE.ro 

Disponibil onlineaici.…

[vezi tot]
Vizualizări 136

Spălarea banilor

Autor: Andra Maria COȚ

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2018

Disponibil online: aici.

Rezumat: În acest articol autoarea a analizat infracțiunea de spălare a banilor prin prisma elementelor sale constitutive, oferind totodată o perspectivă asupra evoluției acestei infracțiuni la nivel internațional, european și național. Articolul se axează, în principiu, asupra aspectelor controversate legate de reglementarea acestei infracțiuni, precum obiectul juridic protejat ori subiectul activ. De asemenea, autoarea a încercat să ofere o analiză a laturii obiective a infracțiunii de spălare a banilor, întrucât, de cele mai multe ori, celelalte aspecte legate de infracțiune acaparează întreaga atenție, acestei chestiuni fiindu-i acordată prea [vezi tot]

Vizualizări 84

Mărturia mincinoasă. Subiect activ

Autor: Mihai MAREȘ

Publicat în: Pandectele Române nr. 5/2020

Revistă disponibilă: aici. …

[vezi tot]
Vizualizări 105

O nouă teorie a subiectului activ al infracțiunii

Autor: avocat dr. Oana BUGNAR-COLDEA

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În mod tradițional, infracțiunile cu subiect activ special sunt definite în doctrină ca fiind acele infracțiuni care pot fi comise doar de o anumită categorie de persoane, calitatea acestora fiind prevăzută expres în norma de incriminare. Totuși, analizând legislația în materie, se poate observa că există o categorie de infracțiuni care pot fi comise doar de o sferă restrânsă de persoane, deși în norma de incriminare nu este prevăzută expres calitatea pe care acestea trebuie să o dețină. De asemenea, există infracțiuni care în fapt pot [vezi tot]

Vizualizări 122

Infracțiunea de hărțuire. Aspecte controversate. Exerciții teoretice și examen de jurisprudență

Autor: avocat drd. Dorel HERINEAN

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat

Infracțiunea de hărțuire a acoperit, în opinia noastră, un vid legislativ existent anterior intrării în vigoare a Codului penal actual. Fiind o incriminare nouă, însă, aceasta nu a fost ferită de controverse, dezbateri doctrinare și practică neunitară. Dincolo de exercițiile teoretice realizate cu privire la conținutul constitutiv al infracțiunii, prezentul articol are o bază jurisprudențială solidă, fără însă a avea pretenția unei analize exhaustive a practicii judiciare conturate cu privire la infracțiunea de hărțuire. Totuși, articolul își propune să pună bazele necesare discutării noilor probleme identificate [vezi tot]

Vizualizări 287