Autor: Ștefania STAN

Publicat în: Revista Pro Lege nr.2/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Art. 7 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată și modificată, prevede că cererile adresate autorităților române în domeniile reglementate de această lege se îndeplinesc potrivit normelor române de drept procesual penal, dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel.

Determinarea autorității de executare a unei cereri de cooperare judiciară internațională este, în consecință, legată de încadrarea juridică pe care fapta descrisă de autoritatea judiciară străină ar primi-o în dreptul român.

Cuvinte-cheie: vânzare-cumpărare; trafic de minori; drepturile copilului.

Titlul lucrării în engleză: The establishment of judicial authority, competent to [vezi tot]