Autor: Ancuța Blanariu

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași nr. 2/2020

Disponibil online: aici.

Rezumat: Prezentul studiu urmărește să supună atenției modul în care instanțele judecătorești naționale au receptat și aplicat în cauzele penale jurisprudența Curții Europene a Dreptuilor Omului în materia principiului non bis in idem. Cazurile analizate privesc aplicarea principiului non bis in idem în două categorii de situații: când inculpatul este trimis în judecată pentru săvârșirea unei fapte pentru care a fost sancționat contravențional anterior, respectiv când față de inculpat s-a dispus o soluție de netrimitere în judecată, urmată de redeschiderea urmăririi penale și [vezi tot]