Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "sentință"

Aplicarea directă a art. 6 CEDO în materie penală. Desființarea sentinței pentru efectuarea defectuoasă a cercetării judecătorești

Autor: Georgian Toader, Daniel Manolache

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: CEDO; cercetare judecătorească; Curtea de Apel Cluj; sentință; nulitate absolută.…

[vezi tot]
Vizualizări 226

Principiul legalității – garanție juridică a respectării legii procesual-penale a Republicii Moldova și României

Autor: Lucia RUSU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Legalitatea procesului penal este principiul fundamental potrivit căruia desfășurarea întregului proces penal are loc potrivit dispozițiilor prevăzute de lege. Realizarea scopurilor procesului judiciar penal este posibilă doar în condițiile executării stricte și fără de echivoc a prevederilor legii procesual penale. Procesul penal este o varietate specială a activității statale, în desfășurarea căreia pot fi limitate unele drepturi și interese legitime ale persoanelor, din care considerente realizarea acestuia în limitele legii are o importanță deosebită. Pe de o parte, se garantează obținerea și posibilitatea utilizării în continuare [vezi tot]

Vizualizări 200

The Problem of Disparity in Sentencing: A Comparative Insight and what can be done to Make Sentencing More Uniform?

Autor: Igor VULETIĆ , Zvonimir TOMIČIĆ

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2017

Revistă disponibilăaici.

Abstract: Criminal sentencing is one of the most challenging fields in criminal law and also a subject that judges frequently find to be their least favorite. When imposing a sentence to a perpetrator who has been found guilty, a judge has to find the proper balance between two diametrically opposed tendencies. On one side, there is the tendency towards justified sanctions, which serve to fulfill the purpose of general deterrence and a sense of justice. On the other side, there is the unquestionable need [vezi tot]

Vizualizări 92

Procedura liberării condiţionate. Libertatea de apreciere a judecătorului

Autor: drd. Lorena-Alexandra Avram

Publicat în: Analele Universității de Vest din Timișoara – seria Drept nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Articolul analizează procedura acordării liberării condiţionate, din perspectiva celor două faze procesuale ale ei – procedura administrativă şi procedura judiciară, prima realizată în faţa comisiei pentru liberarea condiţionată din penitenciar, iar cea de-a doua în faţa judecătoriei, în primă instanţă, şi a tribunalului în calea de atac a contestaţiei.

Cuvinte-cheie: liberarea condiţionată; comisia pentru liberarea condiţionată; judecătorul de supraveghere a privării de libertate; sentinţă; decizie; contestaţie.

Conditional Liberation Procedure. Freedom of Apreciation of the Judge

Abstract: The article analyzes the procedure [vezi tot]

Vizualizări 134