Autor: Flaviu CIOPEC Publicat în: Analele Universității din București – 2014, Supliment Disponibil onlineaici. Rezumat: Noul cod de procedură penală inovează în plan semantic prin introducerea termenului suspiciune rezonabilă, întâlnit şi sub forma presupunere rezonabilă, bănuială rezonabilă sau îndoială rezonabilă. Recurenţa acestui termen (apare de mai mult de 30 de ori în cuprinsul codului) şi mai ales ataşarea lui la cele mai importante instituţii procesuale (acţiunea penală, tehnicile speciale de supraveghere şi cercetare, măsurile preventive, începerea urmăririi penale, condamnarea etc.) determină o întrebare rezonabilă: ce înseamnă acest termen ? Studiul îşi [vezi tot]