Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "sechestru asigurător"

Despre heirupism şi evaziune fiscală

Autor: Milu-Constantin Timoce

Publicat în: 2015, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

[vezi tot]
Vizualizări 55

Sechestrul asigurător penal – impediment la iniţierea ori, după caz, la continuarea executării silite a unui bun asupra căruia au fost constituite garanţii reale

Autori: Călin Mocanu, Ana Maria Vercican

Publicat în: 2015, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

[vezi tot]
Vizualizări 76

Scurte consideraţii privind sechestrul asigurător în procesul penal

Autor: Marius Eugen RADU

Publicat în: Revista Română de Executare Silită nr. 2/2014

Revistă disponibilăaici

Titlul lucrării în engleză: Brief considerations regarding the precautionary measures in criminal procedure

Abstract: Precautionary measures may be taken either by ordinance or by closing motivated. Their role is to prevent the concealment, destruction, disposal or circumvent the tracking of goods can be confiscated or extended confiscation or which may serve to enforcement of the fine or court costs or to repair damage caused by the offense.

Keywords: seizure; criminal; precautionary measures; procedural act.…

[vezi tot]
Vizualizări 97

Tratamentul sechestrului penal asigurător instituit în scopul recuperării creanţelor bugetare în procedura insolvenţei

Autor: Daniela MICU, Raul-Felix HODOȘ

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2019

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Prezenta lucrare îşi propune să analizeze efectele pe care sechestrul penal asigurător le are asupra bunurilor debitorului aflat în insolvenţă/faliment şi să susţină caracterul special, derogatoriu, al prevederilor legislaţiei insolvenţei faţă de cele ale legislaţiei penale în ce priveşte valorificarea bunurilor debitorului.

Cuvinte-cheie: sechestru asigurător; procedura insolvenţei; valorificarea bunurilor debitorului.

Abstract: The present paper aims to analyse the effects that the criminal precautionary seizure may have on the assets of the debtor who is in insolvency or bankruptcy procedure and to highlight the special, [vezi tot]

Vizualizări 86

Confiscarea de la terţe persoane

Autor: VIȘINESCU Ionuț

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 1/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatPrin prezentarea de faţă ne propunem să analizăm dacă legislaţia penală actuală ne permite sau nu confiscarea (specială sau extinsă) unor bunuri direct de la terţele persoane sau dacă este necesar ca prin mecanismele oferite de dreptul civil, bunurile să fie aduse în patrimoniul inculpatului sau persoanei ce urmează a fi condamnate (ca o chestiune prealabilă soluţionării laturii penale sub aspectul măsurilor de siguranţă) şi numai ulterior acesteia să se ia măsura de siguranţă a confiscării bunului din patrimoniul inculpatului sau persoanei condamnate şi să se dispună astfel trecerea [vezi tot]

Vizualizări 70