Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "Rodica Bratu"

Recursul în interesul legii. Aspecte de drept comparat

Autor: Rodica BRATU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1-2/2014

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Recursul în interesul legii reprezintă un mijloc procedural specific a cărui finalitate este asigurarea unei jurisprudenţe unitare pe întreg teritoriul ţării. Exercitarea recursului în interesul legii urmăreşte să fixeze jurisprudenţa asupra problemelor de drept care au fost soluţionate în mod diferit, în scopul de a asigura o interpretare şi aplicare uniformă a legii cu efecte numai pentru viitor.

Cuvinte-cheie: recursul în interesul legii; drept comparat.

Titlul lucrării în engleză: The appeal for the benefit of law. Aspects of compared law

Abstract: „The need for security of the community requires that the rule [vezi tot]

Vizualizări 234

Dreptul la un proces echitabil. Judecarea cauzei într-un termen rezonabil – art. 6 C.E.D.O.

Autor: Rodica BRATU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2014

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale, elaborată în cadrul Consiliului Europei, deschisă pentru semnare la Roma, la 4 noiembrie 1950, a intrat în vigoare în septembrie 1953. În spiritul autorilor săi, este vorba de luarea primelor măsuri menite să asigure garantarea colectivă a unora din drepturile enumerate în Declarația universală a drepturilor omului din 1948. Convenția consacră, pe de o parte, o serie de drepturi și libertăți civile și politice și stabilește, pe de altă parte, un sistem vizând garantarea și respectarea de către statele contractante a obligațiilor asumate [vezi tot]

Vizualizări 102