Autor: Valerian CIOCLEI

Publicat în: AUBD – Forum Juridic nr. 2/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Urgența în materia legiferării nu trebuie să sacrifice exigențele privind rigoarea textelor, mai ales în materie penală, unde consecințele unei reglementări imperfecte, pot fi extrem de periculoase. Pornind de la această idee, articolul evaluează în mod critic actul normativ menționat în titlu. În prima parte este analizată natura juridică a Ordonanței, iar în cea de a doua parte sunt examinate unele probleme punctuale.

Cuvinte-cheie: stare de urgență, lege penală temporară, circumstanță agravantă, falsul în declarații, zădărnicirea combaterii bolilor, omisiunea declarării unor informații, boală infectocontagioasă, risc privind infectarea, transmiterea bolii, [vezi tot]