Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "Revista Română de Dreptul Muncii"

Persoanele asimilate funcţionarului public care răspund penal pentru infracţiunea de luare de mită

Autor: Gheorghe MOISE

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 6/2017

Revistă diponibilăaici.

Rezumat: Stabilirea limitelor de aplicare ale art. 175 alin. (2) C. pen., în sensul determinării categoriilor de profesii şi persoane care pot fi subiecţi activi ai infracţiunii de luare de mită, prin prisma dispoziţiilor legale, ale deciziilor Curţii Constituţionale a României şi ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie are rolul de a clarifica semnificaţia noţiunii de „funcţionar public asimilat”. În aceste condiţii, s-a încercat să fie clarificată conduita, sub aspect penal, atât a persoanelor indicate de art. 175 alin. (2) C. pen., cât şi cele prevăzute de art. 308 [vezi tot]

Vizualizări 117

Infracţiuni privind nerespectarea hotărârilor judecătoreşti în materia raporturilor de muncă

Autor: Adelina DUŢU

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 8/2014

Revistă diponibilăaici.

Rezumat: Articolul îşi propune să analizeze infracţiunile privind nerespectarea hotărârilor judecătoreşti în materia raporturilor de muncă, şi anume: neexecutarea hotărârilor judecătoreşti prin care s-a dispus reintegrarea în muncă a unui salariat şi neexecutarea hotărârii judecătoreşti privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de către partea interesată.Iniţial, infracţiunile menţionate au fost reglementate de Codul muncii, în prezent abrogate de art. 127 pct. 1 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, şi preluate, cu unele modificări, de art. 287 din actualul Cod penal.

Cuvinte-cheie: [vezi tot]

Vizualizări 129

Exercitarea unei profesii sau practicarea unei meserii în mod nelegal – analiza răspunderii penale a nerespectării legislaţiei muncii în anumite sectoare de activitate

Autor: Ilie DUMITRU

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 3/2016

Revistă diponibilăaici.

Rezumat: Reglementările dreptului muncii în legătură cu formele şi condiţiile în care pot fi exercitate unele profesii, sau practicate unele meserii ori activităţi sunt încălcate din variate motive şi cu diferite forme de vinovăţie. Pentru multe dintre ele legea prevede şi sancţiuni penale, iar o analiză a acestei forme de răspundere juridică poate fi utilă în special practicienilor dreptului.

Cuvinte-cheie: exercitarea profesiei; meserii, autorizare specială; răspunderea penală în dreptul muncii.

Abstract: Labor law regulations regarding the mandatory forms and conditions for practicing some occupations or activities are violated for various reasons and with [vezi tot]

Vizualizări 200

Abuzul în serviciu în viziunea Curţii Constituţionale a României

Autor: Dănuţ VOLINTIRU

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 9/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Analiza abuzului în serviciu în viziunea Curţii Constituţionale a României din perspectiva Deciziei nr. 405 din 15 iunie 2016 are menirea de a evidenţia pe de o parte limitele controlului de constituţionalitate în legătură cu diferitele forme ale abuzului în serviciu reglementat în Codul penal din 1969, în Codul penal în vigoare şi în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, iar pe de altă parte interpretarea sintagmei „îndeplineşte prin încălcarea legii”. În aceste condiţii s-a încercat să se analizeze de ce această decizie a Curţii Constituţionale a României nu are incidenţă şi [vezi tot]

Vizualizări 159

Infracţiunea de neluare a măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă în reglementarea noului Cod penal

Autor: Ştefan BOBOC

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 2/2015

Revistă diponibilăaici.

Rezumat: La art. 349 noul C. pen. este incriminată infracţiunea de neluare a măsurilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă. Infracţiune cu vechime în legislaţia internă, neluarea măsurilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă este prevăzută pentru prima dată în Codul penal, preluând dispoziţiile art. 37 din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, într-o formulare îmbunătăţită. Astfel, faţă de reglementarea anterioară, legiuitorul a renunţat, pe de o parte, la condiţia ca pericolul creat prin săvârşirea faptei să fie grav şi, pe de altă parte, la varianta agravată prevăzută anterior de alin. [vezi tot]

Vizualizări 160

Infracţiunea de nerespectare a măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă în reglementarea noului Cod penal

Autor: Ştefan BOBOC

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 3/2015

Revistă diponibilăaici.

Rezumat: Noul Cod penal prevede la art. 350 infracţiunea de nerespectare a măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă. Infracţiune „cu vechime” în legislaţia internă, fiind incriminată pentru prima dată în Legea nr. 5/1965 cu privire la protecţia muncii, fapta de nerespectare a măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă este prevăzută pentru prima dată de Codul penal. Preluarea infracţiunii în noul Cod penal reprezintă o dovadă în plus a importanţei crescânde pe care legiuitorul o acordă domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă.

Cuvinte-cheie: infracţiune; nerespectarea măsurilor legale de sănătate şi securitate în muncă; [vezi tot]

Vizualizări 199

O nouă perspectivă asupra hărţuirii sexuale

Autor: Radu Răzvan POPESCU

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 3/2014

Revistă diponibilăaici.

Rezumat: Hărţuire sexuală reprezintă acel comportament indezirabil are conotaţie sexuală şi se manifestă în mod fizic, verbal sau nonverbal, având ca efect sau obiect atingerea demnităţii persoanei şi crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator. Hărţuirea sexuală la locul de muncă este una din cele mai dificile probleme de rezolvat, la nivel european, deoarece în majoritatea situaţiilor există un raport de subordonare între cele două părţi – angajatorul având un ascendent asupra salariatului căruia îi este, în foarte multe cazuri teamă, să nu îşi pericliteze locul de muncă, [vezi tot]

Vizualizări 120

Raporturile de funcţie – condiţie a abuzului în serviciu

Autor: Dănuţ VOLINTIRU

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 1/2017

Revistă diponibilăaici.

Rezumat: Raporturile de funcţie în care trebuie să se găsească subiectul activ al infracţiunii de abuz în serviciu constituie o condiţie esenţială a acestuia, fiind fără relevanţă, sub aspectul angajării răspunderii penale, natura juridică, modul de reglementare sau izvorul acestor raporturi. În concluzie, nu este esenţial că raporturile de funcţie izvorăsc din lege sau dintr-un contract. Natura juridică a acestor raporturi de funcţie implică însă analiza termenilor de funcţionar public, funcţie publică, public, autoritate publică, interes public, serviciu public.

Cuvinte-cheie: raporturile de funcţie; funcţie publică; autoritate publică; putere publică.

Abstract: The working relations [vezi tot]

Vizualizări 178

Răspunderea penală în litigiile de dreptul muncii

Autor: Amelia FARMATHY

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 4/2017

Revistă diponibilăaici.

Rezumat: Răspunderea penală în dreptul muncii atestă importanţa acordată de către autorităţi protecţiei salariaţilor, nu doar prin stabilirea unor prevederi legale detaliate în materia dreptului muncii, dar şi prin sancţionarea acelor angajatori care nu respectă drepturile salariaţilor. Pentru a stabili limite clare între o conduită contravenţională a angajatorului şi o încălcare mai gravă a legii de către acesta din urmă, este necesară, în egală măsură, o foarte bună cunoaştere a dispoziţiilor specifice dreptului muncii, dar şi a acţiunilor angajatorilor care, deşi sunt aparent legale, în realitate, urmăresc să încalce spiritul şi [vezi tot]

Vizualizări 129

Infracţiuni prevăzute de Codul muncii

Autor: Laura Sofica OANCEA, Simina Diana OANCEA

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 5/2016

Rezumat: Actualul Cod al muncii din România reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii. Prezentul Cod se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care nu conţin dispoziţii specifice derogării.

Cuvinte-cheie: Codul muncii; răspundere penală; jurisdicţia muncii; legi speciale.

Abstract: The current Labour Code from Romania regulates all individual and collective labor relations, how control is applied of regulations in the field of labor relations and labor [vezi tot]

Vizualizări 102