Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "Revista Română de Drept al Afacerilor"

Probleme controversate privind evaziunea fiscală, din perspectiva dreptului penal şi procesual penal

Autor: Alexandra Mihaela ȘINC

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Lucrarea punctează o serie de aspecte practice şi orientări jurisprudenţiale cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală inclusiv răspunderea persoanei juridice şi statutul inspectorilor antifraudă.

Cuvinte-cheie: Legea nr. 241/2005; evaziune fiscală; prejudiciu; măsuri asiguratorii; inspectori antifraudă.

Abstract: The paper points out a number of practical aspects and jurisprudential orientations on the crime of tax evasion, including the liability of the legal person and the status of antifraud inspectors.

Keywords: Law no. 241/2005; tax evasion; injury; protective measures; antifraud inspectors. …

[vezi tot]
Vizualizări 100

Infracțiunile de bancrută (II) Comentarii pe articole. Articolul 240 C. pen. – Bancruta simplă

Autor: Ciprian BODU, Sebastian Valentin BODU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Acest studiu, în trei părţi, este dedicat infracţiunilor de bancrută, atât simplă, cât şi frauduloasă, prevăzute de art. 240-241C. pen. Această a doua parte tratează infracţiunea de bancrută simplă. O persoană fizică – profesionist sau persoană fizică – reprezentant legal al persoanei juridice poate fi subiect activ al infracţiunii, dar nu şi persoana juridică. Un accent deosebit este pus pe reprezentantul legal, pentru a defini această noţiune, cu implicaţii atât civile, cât şi penale, precum şi pe mandatarul ad-hoc. Obiectul juridic este [vezi tot]

Vizualizări 96

Infracțiunile de bancrută (III) – Articolul 241 C. pen. – Bancruta frauduloasă

Autor: Ciprian BODU, Sebastian Valentin BODU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Acest studiu, în trei părţi, este dedicat infracţiunilor de bancrută, atât simplă, cât şi frauduloasă, prevăzute de art. 240-241C. pen. Această a treia parte tratează infracţiunea de bancrută frauduloasă. Subiectul activ al infracţiunii, deşi, în drept, necalificat, în fapt nu poate fi decât o persoană cu funcţie de conducere în cadrul debitorului-persoană juridică. Obiectul juridic este tratat sub aspectul conţinutului constitutiv al infracţiunii, care prevede trei modalităţi alternative de săvârşire. Infracţiunea nu are obiect material, cu excepţia distrugerii evidenţelor. Infracţiunea este una [vezi tot]

Vizualizări 169

Infracțiunile de bancrută (I) Aspecte comune ale infracțiunilor de bancrută

Autor: Ciprian BODU, Sebastian Valentin BODU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Acest studiu, în trei părţi, este dedicat infracţiunilor de bancrută, atât simplă, cât şi frauduloasă, prevăzute de art. 240-241 C. pen. Această primă parte tratează aspecte comune ambelor infracţiuni, şi anume reglementarea lor, în ordine istorică (cronologică), respectiv în dreptul falimentar, apoi în dreptul societar, înapoi în dreptul falimentar şi, în prezent, în dreptul penal. Apoi sunt analizate elementele constitutive ale infracţiunilor de bancrută, respectiv insolvenţa debitorului şi, pentru cea frauduloasă, fraudarea creditorilor. Prin insolvenţă se înţelege atât starea de fapt, anterioară [vezi tot]

Vizualizări 108

Impactul procesului penal asupra insolvenței. Efectele măsurilor asigurătorii dispuse în procesul penal asupra procedurii insolvenței

Autor: Elisabeta ROȘU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2019

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Articolul analizează modul diferit în care instanţele judecătoreşti din România, tribunale şi curţi de apel, învestite cu judecarea contestaţiilor împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar referitoare la procedurile de valorificare a bunurilor în procedura insolvenţei, au soluţionat aceste tipuri de cauze. Până la o dezlegare a acestei probleme de drept realizată, potrivit art. 519-521 din C. pr. civ., de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, studiul propune o variantă de lucru pentru practicieni şi doctrinari.

Cuvinte-cheie: insolvenţă vs. penal; măsuri asigurătorii în procesul penal asupra bunurilor debitoarei în insolvenţă; [vezi tot]

Vizualizări 68

Tratamentul sechestrului penal asigurător instituit în scopul recuperării creanţelor bugetare în procedura insolvenţei

Autor: Daniela MICU, Raul-Felix HODOȘ

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2019

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Prezenta lucrare îşi propune să analizeze efectele pe care sechestrul penal asigurător le are asupra bunurilor debitorului aflat în insolvenţă/faliment şi să susţină caracterul special, derogatoriu, al prevederilor legislaţiei insolvenţei faţă de cele ale legislaţiei penale în ce priveşte valorificarea bunurilor debitorului.

Cuvinte-cheie: sechestru asigurător; procedura insolvenţei; valorificarea bunurilor debitorului.

Abstract: The present paper aims to analyse the effects that the criminal precautionary seizure may have on the assets of the debtor who is in insolvency or bankruptcy procedure and to highlight the special, [vezi tot]

Vizualizări 86

Dreptul martorului de a nu se acuza. Inutilizabilitatea şi excluderea probei. Jurisprudenţă

Autor: Iulian BĂLAN

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2019

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Studiul de faţă extrage din analiza mai multor hotărâri judecătoreşti române şi străine o serie de reguli jurisprudenţiale în materia sancţiunilor aplicabile declaraţiei date de martor în propria cauză: conform principiului nemo tenetur se detegere, declaraţia nu poate fi folosită. Sancţiunea este atrasă de funcţionalitatea declaraţiei ca probă în acuzare. Încălcarea acestui principiu cu ocazia obţinerii probei atrage sancţiunea distinctă a excluderii probei. Încălcarea este dată de suspiciunea existentă la adresa martorului, iar suspiciunea poate rezulta în mod rezonabil din datele aflate la dispoziţia organului [vezi tot]

Vizualizări 135

Scurte consideraţii despre evaziunea fiscală organizată

Autor: Dorin CIUNCAN

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2017

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: În opinia noastră, apreciem că este posibil să aplicăm art. 8 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale numai dacă procurorul se străduieşte în a dovedi existenţa unui program care să preconizeze săvârşirea de infracţiuni, dacă gruparea are o formă oarecare de organizare şi o disciplină proprii, reieşind dintr-o concepţie unică de conducere şi o structură ierarhică, o reţea.

Cuvinte-cheie: evaziune fiscală; reţea; structură ierarhică; concepţie unică de conducere.

Titlul lucrării în engleză: Brief Considerations about Organized Tax Evasion

Abstract: In our opinion, [vezi tot]

Vizualizări 93

Deturnarea de fonduri din bugetele Uniunii Europene

Autor: Daniel GRĂDINARU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 10/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Deturnarea de fonduri constă în schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. În dispoziţiile analizate este incriminată şi fapta de schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei unui folos legal obţinut, dacă aceasta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. Dacă faptele menţionate au produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale [vezi tot]

Vizualizări 84

Infracţiunile de evaziune fiscală (II)*. Aspecte comune ale infracţiunilor de evaziune fiscală

Autor: Ciprian BODU, Sebastian Valentin BODU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Acest studiu, în trei părţi, este dedicat infracţiunilor de evaziune fiscală, reglementate de Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Această a doua parte constă în comentariul pe articole a infracţiunilor conexe evaziunii fiscale, şi anume art. 3-8: nerefacerea documentelor de evidenţă contabilă distruse, refuzul de a prezenta documente legale şi bunuri, împiedicarea fizică a organelor competente de a face verificări, deţinerea sau punerea în circulaţie, fără drept, a documentelor fiscale cu regim special, rambursările şi restituirile ilegale de impozitelor.

Cuvinte-cheie: documente [vezi tot]

Vizualizări 73