Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "Revista Pro Lege"

Unele considerații asupra începerii urmăririi penale in rem și a adoptării soluției de clasare. Problematica investigaţiei preliminare (actelor premergătoare)

Autor: Simona Rusu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: măsuri preventive; soluție de clasare; investigație preliminară; inițierea urmăririi penale in rem.

Abstract: The author takes up a series of relevant issues involved by the initiation of criminal prosecution in rem, with the conduct of the preliminary investigation (preparatory measures) and the ruling of the quashing solution, after a brief review of the contradictory opinions stated in the matter.

Keywords: preparatory measures; quashing solution; perpetrator; preliminary investigation; initiation of criminal prosecution in rem.…

[vezi tot]
Vizualizări 114

Obstrucționarea justiției

Autor: Mari-Claudia Ivan, Gheorghe Ivan

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: noul Cod penal român; incriminare; inovație; obstrucționarea justiției.

Abstract: The law-maker of the new Romanian Criminal Code introduced several innovations in criminal matters, among which the criminalisation of the obstruction of justice.

In the framework of this research, the authors made an analysis of the offence involving the obstruction of justice, also presenting the points of view listed in the doctrine.

Keywords: the new Romanian Criminal Code; criminalisation; innovation; obstruction of justice.…

[vezi tot]
Vizualizări 107

Infracţiunea de realizare de opere derivate fără autorizarea sau consimţământul titularului drepturilor recunoscute de lege

Autor: Daniela Dediu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: copyright; creație intelectuală; operă originală; infracțiune; lege relevantă; operă derivată.

Abstract: The author presents a series of interesting issues, both theoretical and practical, relating to the offence involving creation of derivate works without the authorisation or consent of the holder of the rights acknowledged by law.

Keywords: copyright; related law; crime; derivate work; intellectual creation; original work.…

[vezi tot]
Vizualizări 94

Independența procurorului – o altfel de pledoarie

Autor: Simona Frolu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: independența procurorului; cultură profesională; cultură interdisciplinară.

Abstract: The author tackles the independence of the prosecutor from a double perspective: a formal one, generated by the normative ensemble meant to insure it institutionally, and the informal one, devolving from the overall features of the personality. The part played by culture in the functional design of the prosecutor magistrate independence is also dealt with.

Keywords: independence of the prosecutor; professional culture; interdisciplinary culture.…

[vezi tot]
Vizualizări 195

Compatibilitatea legislaţiei din România cu prevederile Directivei (UE) 2017/541 a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului

Autor: Remus Jurj-Tudoran

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: legea nr. 535/2004; Directiva (UE) 2017/541; incriminarea actelor de terorism.

Abstract: After several attempts to criminalise terrorist acts in the Criminal Code, the first regulation of the terrorist crime was made in the aftermath of the terrorist attacks of September 11th, 2001, based on the Government Emergency Ordinance no. 141/2001. The legislation was completed by Law no. 535/2004, which was subsequently subject to several adaptations, in relation to the new factual realities.

The comparative analysis of the provisions of Law no. 535/2004 and those of the Directive (EU) 2017/541, highlights the [vezi tot]

Vizualizări 107

Violența în familie. Posibilitatea continuării urmăririi penale, în pofida retragerii plângerii prealabile sau a împăcării

Autor: Ana-Maria Pîrvu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: împăcarea părților; retragerea plângerii preliminare; violență domestică.

Abstract: The author tackles a series of interesting aspects relating to domestic violence, with special reference to the possibility to continue the criminal prosecution despite the withdrawal of the preliminary complaint or the reconciliation of the parties.

Keywords: reconciliation of the parties; withdrawal of the preliminary complaint; domestic violence.…

[vezi tot]
Vizualizări 139

Aspecte teoretice şi practice privind morţile suspecte ale persoanelor deţinute în penitenciare

Autor: Pavel Palcu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: morți suspecte; detenție în penitenciare; rele tratamente; tortură; investigare efectivă; indicii ex oficio.

Abstract: The criminal cases settled lately at the level of the Prosecutor’s Office attached to Arad Court or that of prosecutor’s office local units tackled, and generated different opinions, the issue of the competence to prosecute and the ”in rem” legal classification of suspicious deaths in penitentiaries. This issue became extremely important in the light of the recent ruling of the Constitutional Court of Romania, in the sense that eliminating the failure to observe the material competence [vezi tot]

Vizualizări 193

Paradoxul ca metodă de legiferare

Autor: Liviu Popescu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2017

Disponibil online: aici.

Articol legat de: dosar.

Cuvinte-cheie: continuarea efectuării urmăririi penale; punerea în mișcare a acțiunii penale; suspectul.

Key words: continuation of the prosecution of charges; initiation of criminal proceedings may not be ordered; the suspect.…

[vezi tot]
Vizualizări 117

Punct de vedere cu privire la neobligativitatea etapei procesuale a continuării efectuării urmăririi penale față de suspect

Autor: Bogdan Codreanu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2017

Disponibil online: aici.

Articol legat de: dosar.

Cuvinte-cheie: continuarea efectuării urmăririi penale; punerea în mișcare a acțiunii penale; suspectul.

Key words: continuation of the prosecution of charges; initiation of criminal proceedings may not be ordered; the suspect.…

[vezi tot]
Vizualizări 116

Există o ,,enigmă Ceaușescu”? Speculații asupra împrejurărilor execuției fostului dictator, apărute în presa străină

Autor:  Augustin Lazăr

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: revoluție; Ceaușescu; execuție.…

[vezi tot]
Vizualizări 121