Autor: Georgiana TUDOR

Publicat în: EuRoQuod nr. 4/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prin hotărârea din 5 decembrie 2017, în cauza Procedura penală c. M.A.S., M.B. („Taricco bis”), CJUE statuează că „Articolul 325 alineatele (1) și (2) TFUE trebuie interpretat în sensul că impune instanței naționale ca, în cadrul unei proceduri penale având ca obiect infracțiuni privind taxa pe valoarea adăugată, să lase neaplicate dispoziții interne în materie de prescripție care intră sub incidența dreptului material național și care se opun aplicării unor sancțiuni penale efective și disuasive într-un număr considerabil de cazuri de fraudă gravă aducând atingere intereselor financiare ale Uniunii [vezi tot]