Autor: Voicu PUȘCAȘU

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 4/2016

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat: Studiul de faţă îşi propune să analizeze aspectele de ordin procedural privind instituţia confirmării renunţării la urmărirea penală, faţă de noua reglementare a art. 318 C. proc. pen. introdusă prin O.U.G. nr. 18/2016. Pe lângă prezentarea raţiunilor care au condus la reglementarea unui control jurisdicţional asupra unei soluţii de netrimirere în judecată dispuse în cursul urmăririi penale de către procuror, prezentul articol face o trecere în revistă a principalelor coordonate normative ale procedurii desfăşurate în faţa judecătorului de cameră preliminară, pentru a se insista, mai apoi, asupra principalelor probleme [vezi tot]