Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "rechizitoriu"

Posibilitatea judecătorului de cameră preliminară de a face aprecieri cu privire la încadrarea juridică a faptei ce formează obiectul rechizitoriului

Autor:  Reșetnic Lăcrămioara-Anișoara

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: încadrarea juridică a faptei; declinarea competenței; rechizitoriu; judecătorul de cameră preliminară; verificarea competenței instanței.…

[vezi tot]
Vizualizări 162

Conexiuni între camera preliminară şi rezolvarea cauzei de către procuror

Autor: POPA Mihai
Publicat în: Pandectele Romane nr. 3/2017
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Prezentul studiu remodelează geometria obiectului camerei preliminare, abordând o altă dimensiune a funcţiei judiciare exercitate de această jurisdicţie, în sensul verificării legalităţii intrinseci a rechizitoriului, sau a ordonanţei de clasare, după caz, sub aspectul caracterului complet al urmăririi penale precum şi al „suficienţei probelor” care susţin soluţia de trimitere în judecată, ori de clasare. Subsecvent unui studiu de drept comparat conceput să aducă un suflu nou din perspectiva conceptelor uzitate în cadrul analizei, încercăm să definim „standardul de probă pentru trimiterea în judecată”, care urmează [vezi tot]

Vizualizări 154

Rechisitorul definitiv în afacerea Fitowski-Mihăileanu și în complotul contra M. S. Regelui României

Autor: Em. Miclescu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: rechizitoriu; Fitowski-Mihăileanu; regele României.…

[vezi tot]
Vizualizări 123

Soluția dispusă de procuror cu prilejul soluționării dosarului penal rezultat ca urmare a disjungerii dispuse prin rechizitoriul întocmit de un procuror din cadrul unui parchet ierarhic superior pentru o infracțiune concurentă poate conține interpretări ale probatoriului diferite de cele reținute în rechizitoriul inițial, interpretări care pot fi capabile să influențeze modul de soluționare în instanță a dosarului respectiv

Autori: Marius-Bogdan-Ionuț COMȘA, Florena-Esther STERSCHI

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2020

Disponibil onlineaici

Cuvinte-cheie: disjungere, declinare, infracțiune concurentă, interpretarea probelor, independența procurorului, modul de soluționare al cauzei, rechizitoriu, revizuire.

The solution ordered by the prosecutor on the occasion of solving the criminal case resulting from the splitting ordered by the indictment drawn up by a prosecutor from a hierarchically superior prosecutor’s office, for a concurrent offence, may contain interpretations of evidence different from those contained in the initial indictment, which may be able to influence the manner the case is resolved in court

Abstract: The authors of the present study intend [vezi tot]

Vizualizări 143

Continuarea judecăţii sau restituirea cauzei la procuror? Despre consecinţele procedurale naţionale ale deciziei CJUE din cauza C-282/20 ZX

Autor: Andrei ZARAFIU, Giulia ȘOLOGON

Publicat în: AUBD – Forum juridic nr. 3/2021

Disponibil onlineaici.

Rezumat: La data de 21 octombrie 2021, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a pronunțat hotărârea în cauza ZX și Spetsializirana prokuratura (Parchetul Specializat, Bugaria) cererea nr. C‑282/20, prin care a stabilit că art. 6 alin. (3) din Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale și art. 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretate în sensul că se opun unei legislații naționale care nu reglementează o cale procedurală aptă a permite ulterior [vezi tot]

Vizualizări 171