Autor: Răzvan ANGHEL

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 2/2021

Revistă disponibilă aici

Rezumat: Prin decizia nr. 236/2020 (publicată în M. Of. nr. 597 din 8 iulie 2020) Curtea Constituţionlă a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că soluţia legislativă cuprinsă în art. 118 din Codul de procedură penală este neconstituţională, deoarece nu reglementează dreptul martorului la tăcere şi la neautoincriminare. În considerentele acestei decizii, instanţa de contencios constituţional a analizat textul art. 118 C.proc.pen. în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului. În urma acestei analize, văzând că soluţia legislativă nu respecta standardele impuse de CEDO şi practica [vezi tot]