Autor: Radion Cojocaru

Publicat în: Revista Dreptul nr. 9/2020

Rezumat disponibil onlineaici.

Rezumat: Acest studiu este destinat abordării modelelor legislative de definire a infracțiunii în legislațiile penale din spațiu românesc (România și Republica Moldova). Au fost identificare trei concepte prin prisma cărora în legislațiile de referință a fost definită noțiunea de „infracțiune”: conceptul substanțial sau material, conceptul formal și conceptul substanțial-formal. Aceste modele au fost determinate de interesele sociale ce au format obiect al protecției juridico-penale în respectiva perioadă de dezvoltare a societății.

Models of approach of the concept of offence in the Romanian area

Abstract: This study is intended to approach [vezi tot]