Autor: Constantin-Dumitru CĂLINA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 10/2017

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Libertatea este cel mai important drept al omului, prin urmare, atunci când un judecător are pe birou o propunere prin care solicită privarea de libertate a unei persoane pe motiv de înstrăinare, el trebuie să cântărească cu atenție problemele de fapt și de drept puse în balanță, atât partea care cere privarea de libertate precum şi cel a cărui privare de libertate se discută. Astfel, atunci când privarea de libertate a unei persoane este pusă în discuție, este necesar să se aibă în vedere, pe lângă dispozițiile de drept intern, dreptul la [vezi tot]