Autor: Daniel NIȚU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 1/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Secțiunea conține o selecție a celor mai importante decizii ale Curții Penale Internaționale și ale Tribunalelor Penale Internaționale. Se sintetizează hotărârile și se indică, de asemenea, situația în cauză, procedurile, argumentele aduse de părți și soluțiile pronunțate.

Cuvinte-cheie:  Situaţia în Republica Democratică Congo; Procurorul împotriva lui Germain Katanga și Mathieu Ngudjolo Chui (ICC-01/04/01/07).

Titlul lucrării în engleză: Summaries of Case Law – International Criminal Courts 

Abstract: The section contains a selection of the most important decisions of the International Criminal Court and the International Criminal Tribunals. The decisions are summarized and also the situation in question, [vezi tot]