Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "proces echitabil"

Entrapment in Case of Corruption Offenses – Breach of the Right to a Fair Trial

Autor: Magdalena ROIBU

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2014

Revistă disponibilăaici.…

[vezi tot]
Vizualizări 93

Rolul activ al apărătorului în respectarea prezumţiei de nevinovăţie a inculpatului

Autor: SCARLAT Corina
Publicat în: Pandectele Romane nr. 10/2015
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Persoanei acuzate de săvârşirea unei infracţiuni nu i se poate cere să aducă probe pentru a-şi dovedi nevinovăţia. Prin urmare, dacă nu există probe împotriva sa şi statul nu a făcut dovada vinovăţiei sale, această persoană trebuie să fie recunoscută ca o persoană care nu a săvârşit nicio faptă prevăzută de legea penală, o persoană nevinovată şi care nu va putea fi trasă la răspundere sau sancţionată. Îndoiala cu privire la temeinicia probelor aduse de acuzare sau insuficienţa acestora vor profita inculpatului în virtutea principiului [vezi tot]

Vizualizări 112

Videoconferinţa în cadrul procedurilor penale naționale şi de cooperare judiciară internaţională în materie penală. Dreptul la un proces echitabil

Autor: Daniela DEDIU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: cooperare judiciară internațională în materie penală; proces echitabil; proceduri penale; proces penal; videoconferință.

Abstract: The alert rhythm in which the contemporary world turns into an “informational” marks all the fields of society. In this context, judicial proceedings cannot stand aside from technology involvement. An equally interesting and topical aspect concerns the use of videoconference in criminal proceedings.

The author analyzes the issues of videoconference, highlighting valuable ideas in the field.

Keywords: international judicial cooperation in criminal matters; fair trial; criminal proceedings; criminal trial; videoconference.…

[vezi tot]
Vizualizări 124

Comparative aspects regarding the settlement under the code of criminal procedure of 1969 by the high court of cassation and justice of an appeal against an unreasoned conviction sentence delivered by the court of appeal subsequent to the acquittal decision issued by the trial court


Autor:
Mircea Constantin SINESCU

Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2015
Disponibil online: aici.
Abstract: This article examines, in relation to the national law (the Code of Criminal Procedure of 1969) and the provisions of the European Convention on Human Rights, the judgment of an appeal filed against an unreasoned sentencing decision delivered by the appellate court subsequent to a decision for acquittal rendered by the first-instance court (trial court). The article approaches this issue in light of the domestic and the international case law, with a highlight on several sentences that are deemed illegal due to their [vezi tot]

Vizualizări 117

Remedii ale judecăţii în lipsa inculpatului în actualul Cod de procedură penală

Autor: MATEUȚ Gheorghiță

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 4/2017

Disponibil onlineaici.

RezumatStudiul de faţă corespunde susţinerii susţinute de autor în cadrul conferinţei „Codurile penale la trei ani de la intrarea în vigoare”, organizată la Cluj-Napoca în martie 2017 de Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai în Cluj.

Ca regulă generală, se arată că procesul penal echitabil trebuie să garanteze, printre altele, că acuzatul va fi prezent în timpul judecăţii şi va fi capabil să urmărească şi să înţeleagă fiecare parte a dezbaterilor. Astfel, autorul propune recunoaşterea, pe lângă principiile directoare menţionate în art. 2-12 C. proc. pen., a aşa-numitului principiu al [vezi tot]

Vizualizări 119

Reformarea reglementărilor privind accesul la informaţii clasificate pe parcursul procedurilor judiciare penale

Autor: SAMOILĂ Irinel

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 2/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatActuala reglementare a accesului la informaţii clasificate, în cursul unei proceduri judiciare penale, este vădit deficitară. Acest fapt creează dezechilibre majore între drepturile şi prerogativele procesuale ale diferiţilor participanţi, fapt ce reperctutează în dreptul acestora la un process echitabil. Ca atare, se impune reformarea textelor ce reglementează materia, în vederea extragerii multiplelor vicii de neconstituţionalitate, dintre care unele deja constatate.

Cuvinte-cheie: informaţii clasificate; neconstituţionalitate; procedură judiciară penală; proces echitabil; drept la apărare.

Titlul lucrării în engleză: Reforming of the regulations on accessing classified information during criminal judicial proceedings

Abstract: The current regulation [vezi tot]

Vizualizări 114

Dreptul martorului de a nu se autoincrimina. Dreptul la tăcere în procesul penal

Autor: Adrian ȘANDRU
Publicat în:
Revista Dreptul nr. 4/2018
Revistă disponibilă:
aici
Cuvinte-cheie:
procedură penală; dreptul la tăcere; martor; neautoincriminare; dovezi; proces echitabil;
Right of the witness to not incriminate oneself. Right to silence in the criminal trial
Abstract:
This paper appears as a response to the debate created by the new proposals to amend the criminal codes. I believe that a legal debate should start from the fundamental principles of law and be conducted academically, presenting legal arguments and also knowing the comparative law issues related to the topic debated. This is why [vezi tot]

Vizualizări 89

Verificarea legalității administrării probelor în cadrul procedurii de cameră preliminară. Aspecte controversate

Autor: Carmen Adriana Domocoș, Carla Antonia Ramona Ieran

Publicat în: Revista Universul Juridic nr.4/2018

Disponibil onlineaici.

Abstract: In the preliminary chamber procedure, the judge checks the jurisdiction of the Court, the
regularity of the refferal, the legality of the administration of evidence and of prosecution acts.
In brief, the paper begins with an introduction about the subject approached, respectively the
verification of the legality of providing evidence, and then it presents the limits of this verification.
There are also explored some of the controversies raised about this institution, namely: whether the
evidentiary material that was administered between the time when the prosecutor ordered [vezi tot]

Vizualizări 77

Considerații asupra procedurii abreviate în cazul recunoașterii învinuirii

Autor: Matei-Ciprian GRAUR

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 2/2016

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Considerations regarding the abbreviated procedure in case of the admission of guilt

Abstract: In this study, the author describes the institution of the admission of guilt as a continuation of the previous regulation set forth by the Old Code of criminal procedure, stemming from the desire of the State to accelerate the time-limits for conducting criminal proceedings, both due to the European rigors in the matter and as a result of the intent to observe the right to a fair trial.

The structure and the body of the study [vezi tot]

Vizualizări 86

Principiul egalității armelor în procesul penal român – O realitate sau o ficțiune?

Autor: Viorel PAȘCA

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 8/2016

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: The principle of equality of arms in the Romanian criminal trial – reality or fiction?

Abstract: In this article, the author examines the principle of equality of arms in the Romanian criminal trial, implicitly deduced from the provisions of art. 6 of ECHR, as a sine qua non requirement of the right to a fair trial.

The structure and the content of the article reveal the comments on the jurisdictional practice of the European Court, especially with reference to the equal treatment of the parties during the conduct of [vezi tot]

Vizualizări 138