Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "procedură penală"
Featured

CARTE: Codul de procedură penală. Comentariu pe articole

Autori: Mihail Udroiu, Amalia Andone-Bontaş, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Alexandra Mihaela Șinc, Lucreția Albertina Postelnicu, Constantin-Cristinel Meceanu, Ioan-Paul Chiș, Dan Sebastian Chertes, Andrei Viorel Iugan, George Zlati, Claudia Jderu, Marius Bogdan Bulancea, Andra-Roxana Trandafir (Ilie), Isabelle Tocan, Sergiu Bogdan, Sebastian Răduleţu, Radu Slăvoiu, Mihaela Vasiescu, Iuliana Nedelcu, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Daniel Grădinaru, Mihai Popa

Editura: C.H. Beck

Anul apariției: 2020

Ediția: a 3-a

Disponibilaici

Descriere:

Comentariul Codului de procedură penală are drept punct de plecare textul noului Cod de procedură penală și al Legii de punere în aplicare a acestuia și oferă cititorului informația necesară pentru a putea [vezi tot]

Vizualizări 152

Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislații procesual penale

Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 12/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Articolul ține în revistă aspectele de drept ce decurg din aplicarea noii legislații de procedură penală care reprezintă subiecte de actualitate și de interes general, respectiv independența magistratului – condiție a unui proces echitabil.

Cuvinte-cheie: independența magistraților;proces echitabil;procedura penală.

Titlul lucrării în engleză: Legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation

Abstract: The article keeps under review legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation which represent topical and general interest subjects, namely the magistrate’s independence – condition of a fair trial.

Keywords: independence of magistrates;fair trial;criminal [vezi tot]

Vizualizări 109

Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislaţii procesual penale

Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 10/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat:  Articolul ține în revistă problemele de drept ce decurg din aplicarea noii legislații de procedură penală care reprezintă subiecte de actualitate și de interes general, respectiv renunțarea la urmărire penală și internarea nevoluntară.

Cuvinte-cheie: renunțare la urmărire penală;spitalizare involuntară;procedură penală.

Titlul lucrării în engleză: Legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation

Abstract: The article keeps under review legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation which represent topical and general interest subjects, namely waiver of prosecution and involuntary hospitalization.

Keywords: waiver of prosecution;involuntary hospitalization;criminal procedure.…

[vezi tot]
Vizualizări 140

Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislaţii procesual penale

Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 12/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul trece în revistă aspectele de drept ce decurg din aplicarea noii legislații de procedură penală care reprezintă subiecte de actualitate și de interes general, și anume comunicare soluției de clasare și posibilitatea transmiterii datelor personale ale magistratului.

Cuvinte-cheie: comunicare soluție de clasare; date cu caracter personal; magistrat; procedura penală.

Legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation

Abstract: The article keeps under review legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation which represent topical and general interest subjects, namely the presentation of [vezi tot]

Vizualizări 93

CARTE: Dicționar de procedură penală

Autor: Dorin CIUNCAN

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2015

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere: Normele și principiile constituționale, documentele adoptate la nivelul Uniunii Europene și-au găsit reflectarea în redactarea textelor procedurii penale privind drepturile omului în genere; statutul victimei în cadrul procesului penal; dreptul la viată privată, efectele produse de privarea de libertate asupra relațiilor sociale și de familie ale deținutului; privarea de libertate în cursul judecății; procesarea de date și protecția drepturilor omului; realizarea justiției prin Înalta Curte de Casație și Justiție și prin celelalte instanțe judecătorești, arestul preventiv, condițiile în care acesta intervine și garanțiile împotriva abuzurilor etc.

Dicționarul de procedură penală cuprinde, în peste 750 de [vezi tot]

Vizualizări 160

Certain Changes in the Criminal Procedure Law (KPP), Criminal Procedure (KP) after 1990 – These in Bosnia and Herzegovina

Autori: Jašarević N. OSMAN, Jašarević S. MERISA

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2016

Revistă disponibilăaici.

Abstract: The authors analyze the scientific ideas, material changes and trends in the BiH society in terms of changes in the criminal procedure law or procedure with regard to the process of accusation, after the 1990s. In this context, it turns out that in the Republic of Bosnia and Herzegovina nineties nineteenth century building the new criminal legislation where criminal procedural law – a process occupies an important place in which the prosecutor dominates – dominus litis, in contrast to earlier treatment, where the [vezi tot]

Vizualizări 90

The Preventive Patronage and the Criminal Procedure against Juveniles in Hungary

Autori: Herke CSONGOR, Herke­Fábos Barbara KATALIN

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2016

Revistă disponibilăaici.

Abstract: The main rules of the procedure against juvenile offenders (subjects, evidence, circle of coercive measures, some particular rules of the procedure, special sanctions to be imposed against a juvenile). The proceeding of the preventive patronage. The placement of preventive patronage within the system of child protection.

Keywords: criminal procedures; preventive patronage; child protection. …

[vezi tot]
Vizualizări 111

Provocări contemporane privind utilizarea expertizei în procesul penal

Autor: Ancuța Elena FRANȚ

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezenta lucrare își propune să evidențieze o serie de probleme privind realizarea expertizei în procesul penal contemporan. De exemplu, una dintre aceste probleme se referă la dreptul părților și subiecților procesuali principali de a se implica în activitatea de expertiză realizată de către expert. O altă problemă constă în a stabili dacă este necesar ca laboratoarele de expertiză să îndeplinească anumite condiții stricte pentru a fi acreditate sau dacă legislația referitoare la aceste laboratoare poate fi permisivă. Un posibil răspuns ar putea fi găsit printr-o [vezi tot]

Vizualizări 138

Legalitatea procesului penal – consecințele încălcării articolului 311 alineatul (1) din Codul de procedură penală

Autor: Ionela Antoaneta BLEAHU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Principiul legalității este prevăzut de articol 2 din Codul de procedură penală și este reglementat pentru a garanta supremația dreptului în materie procesual penală, astfel încât procesul penal să se desfășoare potrivit dispozițiilor legale. În prezentul articol autorul încearcă să clarifice câteva aspecte controversate legate de consecințele încălcării articolului 311 alineatul (1) din Codul de procedură penală. Articolul menționat supra reglementează procedura extinderii urmăririi penale sau schimbarea încadrării juridice. Prin urmare, în cazul în care, după începerea urmăririi penale, organul de urmărire penală constată fapte [vezi tot]

Vizualizări 155

Atribuţiile judecătorului de cameră preliminară şi procedura în camera preliminară

Autor: Andrei ZARAFIU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 5/2014

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat realizat de redacție: În cadrul articolului este analizat noul sistem procesul penal consacrat prin intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală care reintroduce, sub o denumire şi o formă nouă, o instituţie cunoscută anterior de procesul penal român – camera preliminară. Premisele fundamentale ale implementării acesteia au fost trasate la nivel de principiu prin recunoaşterea unei noi funcţii judiciare, al cărei exerciţiu separat este reglementat în titlul destinat regulilor de bază ale aplicării legii procesual penale.

Cuvinte-cheie: cameră preliminară; noile reguli de procedură penală; îndatoririle judecătorului.

Tasks of preliminary chamber’s judge and the [vezi tot]

Vizualizări 154