Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "procedura insolvenței"

Tratamentul sechestrului penal asigurător instituit în scopul recuperării creanţelor bugetare în procedura insolvenţei

Autor: Daniela MICU, Raul-Felix HODOȘ

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2019

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Prezenta lucrare îşi propune să analizeze efectele pe care sechestrul penal asigurător le are asupra bunurilor debitorului aflat în insolvenţă/faliment şi să susţină caracterul special, derogatoriu, al prevederilor legislaţiei insolvenţei faţă de cele ale legislaţiei penale în ce priveşte valorificarea bunurilor debitorului.

Cuvinte-cheie: sechestru asigurător; procedura insolvenţei; valorificarea bunurilor debitorului.

Abstract: The present paper aims to analyse the effects that the criminal precautionary seizure may have on the assets of the debtor who is in insolvency or bankruptcy procedure and to highlight the special, [vezi tot]

Vizualizări 86

CARTE: Infracțiuni în legătură cu procedura insolvenței

Autor: Dragoș PÂRGARU

Editura: C. H. Beck

Anul apariției: 2019

Disponibil onlineaici.

Despre lucrare: Având în vedere reglementările legale actuale legate de latura penală a procedurii insolvenței, asistăm în ultimii ani la apariția unor confuzii și interpretări diferite iar în acest context, autorul propune o abordare cât mai detaliată și clară, bazată pe un studiu amănunțit și bogat documentat. Pentru mediul de afaceri, dar și pentru practicienii în insolvență și cei ai dreptului penal, această lucrare poate reprezenta cu siguranță un punct de referință important în tratarea infracțiunilor care privesc în mod direct și nemijlocit procedura insolvenței.

Cuvinte-cheie: procedura insolvenței, bancrută simplă, bancrută frauduloasă, [vezi tot]

Vizualizări 87