Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "probe"

Cu privire la imperfecţiunile de reglementare a actului procesual de începere a urmăririi penale in rem şi in personam şi la efectele acestei imperfecţiuni în procesul penal

Autor: GRIGA Ioan
Publicat în: Pandectele Romane nr. 6/2017
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Acest demers îşi propune să analizeze dacă şi în ce măsură soluţia legislativă adoptată de Noul Cod de procedură penală prevăzută de art. 305 alin. (1) şi (3), reuşeşte să asigure respectarea dreptului la apărare şi celelalte garanţii procesuale ale viitorului suspect, în intervalul dintre momentul procesual al începerii urmăririi penale in rem şi momentul procesual al continuării urmăririi penale in personam.
Cuvinte-cheie: urmărire penală in rem; urmărire penală in personam; drept la apărare; act de sesizare; probe.
Abstract: This approach seeks to analyze whether and to [vezi tot]

Vizualizări 85

Folosirea probelor obținute în mod ilegal. Echitatea procedurii în ansamblu. Cauza Nițulescu contra României

Autor:  Adrian Stan

Publicat în: 2015, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

[vezi tot]
Vizualizări 80

Excluderea probelor vs. nulități. Sancțiuni procedurale distincte

Autor:  Cătălin Oncescu

Publicat în:  2015, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

[vezi tot]
Vizualizări 65

Conditioning by a Covert Investigator

Autori: Noémi KATONA, Tamás BEZSENYI, Endre NYITRAI

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2016

Revistă disponibilăaici.

Abstract: Human intelligence measures, such as informants, undercover persons, or other private individuals cooperating with the police in disguise play an important role in combating organised crime. Nonetheless, due to their professional skills, and with regards to their legal authorizations and responsibilities, covert investigators provide more substantial guarantees to the legality and effectiveness of the procedure than informants of criminal backgrounds. This study aims to enhance the significance of covert investigators, but with a view on the weak points of the institution, specifically the [vezi tot]

Vizualizări 80

Criterii, tactici și metode de bază folosite în cercetarea la fața locului

Autor: Gabriel PĂDURAU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În lucrarea de față dorim să aducem în atenție câteva modalități și metode generale prin care efectuarea cercetării la fața locului să contribuie la aflarea răspunsurilor cu privire la lămurirea împrejurărilor în care a avut loc un eveniment.

Cuvinte-cheie: cercetare la fața locului; criminalistică; urme; probe.

Titlul lucrării în engleză: Criteria, tactics and basic methods used in crime scene investigation

Abstract: In this paper we want to present some general ways and methods by which conducting a crime scene investigation can bring an important contribution to finding [vezi tot]

Vizualizări 124

Concise comments on the Romanian draft bill on searching for missing persons

Autori: Teodor Manea, Ana Maria Boldiș

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2019

Disponibil onlineaici.

Abstract: Considering the state of affairs in which noteworthy emphasis exists on both expanding the number of protection measures aimed at certain categories of victims, as well as increasing their effectiveness, the Ministry of Internal Affairs has drafted a bill regarding the search for missing persons. Thus, there is the distinct possibility of having a law that would be the norm for the procedure of localizing missing persons. The wide range of instruments that shall be at the command of the police could be of a genuine [vezi tot]

Vizualizări 109

Personal and material evidences in criminal procedure, with particular attention to road traffic crashes

Autor: Árpád Budaházi

Publicat în: SUBB Iurisprudentia nr. 2/2017

Disponibil onlineaici.

Abstract: Lawfully collected and credible evidences are indispensable in judging criminal
cases by the court, whether to establish criminal liability of the defendant, to decide over acquittance
or to eventually terminate the procedure. Courts may refer to five means of criminal evidence (the
testimony of the witness, the expert opinion, physical evidence, documents and pleadings of the
defendant) in Hungary, out of which three means shall be considered as personal evidences (the
testimony of the witness, the expert opinion, the pleadings of the defendant), while the remaining
two result in material evidences (physical [vezi tot]

Vizualizări 72

Câteva consideraţii cu privire la desfăşurarea urmăririi penale în noul Cod de procedură penală

Autor: George Andrei BADIU

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 1/2016

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat: Intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală a adus modificări substanţiale în desfăşurarea procesului penal, etapa urmăririi penale fiind complet restructurată, iar controversata etapă a actelor premergătoare fiind eliminată.

Atât în perioada antebelică, cât şi în cea interbelică, urmărirea penală a fost o etapă lipsită de importanţă practică, procesul penal fiind desfăşurat preponderent în faţa instanţei de judecată. Treptat, caracterul preparator, anterior fazei de judecată, s-a dezvoltat constant, în cele din urmă urmărirea penală fiind materializată într-o activitate prealabilă şi diversificată, menită să pregătească actul de justiţie desfăşurat [vezi tot]

Vizualizări 95

Dreptul martorului de a fi asistat de avocat

Autor: Adrian ȘANDRU

Publicat în: Revista Dreptul nr. 1/2018

Revistă disponibilăaici

Cuvinte-cheie: dreptul la apărare; dreptul la un avocat; martor; procedură penală; urmărire penală; probe; drepturile omului;

The right of the witness to be assisted by a lawyer

Abstract: This article discusses a controversial topic in the doctrine and case law. Some may consider it to be irrelevant, arguing with vehemence that the witness in the criminal trial has only a series of obligations, not being recognized his genuine right to defence as well. That is precisely why the purpose of the article consists of a more [vezi tot]

Vizualizări 132

Particularităţi privind efectuarea percheziţiei corporale

Autor: Maria Murgescu

Publicat în: Revista Universul Juridic nr.8/2018

Disponibil onlineaici.

Abstract: The following study describes the provisions of the Criminal Procedure Code related to bodily
search activities. It aims to analyse the tactical and specifical procedural rules concerning the
procedural act of bodily search in accordance with ethical and professional standards and with
fundamental rights.

Keywords: bodily search, tactical rules, evidence, offense traces, fundamental rights…

[vezi tot]
Vizualizări 83