Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "principiul recunoașterii reciproce"

Mandatul european de arestare (I). Regula specialităţii

Autor: MARES Mihai
Publicat în: Pandectele Romane nr. 12/2016
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Prezenta lucrare se înscrie într-un demers ce îşi propune prezentarea anumitor aspecte teoretice şi jurisprudenţiale privind instituţia mandatului european de arestare, ce suscită interes practic în special din perspectiva apărării în materie penală (cum ar fi regula specialităţii, respectarea drepturilor fundamenta le în cadrul procedurii de predare între statele membre, motivele de neexecutare ale mandatului european de arestare etc.), atât în situaţiile în care persoana solicitată apelează la serviciile avocatului român în România, ca stat de executare, cât şi în cazurile în care se solicită opinia juridică [vezi tot]

Vizualizări 161

Mandatul european de arestare (II). Protecţia drepturilor fundamentale

Autor: MARES Mihai
Publicat în: Pandectele Romane nr. 1/2017
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Prezenta lucrare este structurată în trei părţi, în care se examinează raportul dintre aplicarea principiului recunoaşterii reciproce şi imperativul respectării drepturilor fundamentale ale persoanei în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare, sub următoarele aspecte: garanţiile procedurale prevăzute în favoarea persoanelor solicitate supuse procedurilor privind mandatul european de arestare (dreptul de a avea acces la un avocat, dreptul la asistenţă juridică gratuită, dreptul de a comunica cu persoane terţe şi cu autorităţile consulare, dreptul la informare, precum şi dreptul la traducere şi la un interpret), [vezi tot]

Vizualizări 126

Mandatul european de arestare (I). Regula specialității

Autor: Mihai MAREȘ

Publicat în: Revista Pandectele Române nr. 12/2016 și 2017, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezenta lucrare se înscrie într-un demers ce își propune prezentarea anumitor aspecte teoretice și jurisprudențiale privind instituția mandatului european de arestare, ce suscită interes practic în special din perspectiva apărării în materie penală (cum ar fi regula specialității, respectarea drepturilor fundamentale în cadrul procedurii de predare între statele membre, motivele de neexecutare a mandatului european de arestare etc.), atât în situațiile în care persoana solicitată apelează la serviciile avocatului român în România, ca stat de executare, cât și în cazurile în care se solicită opinia juridică a unui avocat [vezi tot]

Vizualizări 187

Mandatul european de arestare (II). Protecția drepturilor fundamentale

Autor: Mihai MAREȘ

Publicat în: Revista Pandectele Române nr. 1/2017 și 2017, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezenta lucrare este structurată în trei părți, în care se examinează raportul dintre aplicarea principiului recunoașterii reciproce și imperativul respectării drepturilor fundamentale ale persoanei în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare, sub următoarele aspecte: garanțiile procedurale prevăzute în favoarea persoanelor solicitate supuse procedurilor privind mandatul european de arestare (dreptul de a avea acces la un avocat, dreptul la asistență juridică gratuită, dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autoritățile consulare, dreptul la informare, precum și dreptul la traducere și la un interpret), principiul proporționalității și, respectiv, [vezi tot]

Vizualizări 153

The Challenges of International Cooperation in Criminal Proceedings in the Light of Harmonization of E.U. Law and States’ National Law

Autor: Raimundas JURKA, Sonata MOROZIENĖ

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2016

Revistă disponibilăaici.

Abstract: Current issues and realities of the European Union legislation development related to international cooperation in criminal proceedings are analyzed in the article. The content of the European Union competence, its scope while regulating the judicial and police cooperation is revealed. The authors, in accordance with the currently existing legal provisions, legislative ideas and the prevailing practice of legal cooperation in criminal matters, ask if one of the segments of international cooperation in criminal proceedings – free movement of evidence – corresponds to the initial ideas [vezi tot]

Vizualizări 101

Ordinul european de anchetă. Aspecte teoretice şi practice privind procedura de emitere şi executare

Autor: Daniela DEDIU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: ordinul european de anchetă; principiul recunoașterii reciproce; cooperare judiciară în materie penală.

Abstract: The European Investigation Order is the newest instrument of international judicial cooperation in criminal matters between the Member States of the European Union. Its implementation in the Romanian legislation determines a new paradigm in the procedure for obtaining evidence abroad, based on the principle of mutual recognition of judicial decisions.

The author presents some relevant aspects regarding the issuing and execution procedure of a European Investigation Order, pointing out some inconsistencies of the Law no. 302/2004.

Keywords: the European Investigation Order; [vezi tot]

Vizualizări 105

Radiografia relației mandatului european de arestare cu drepturile fundamentale ale omului. Prognoza, diagnoza și rețeta

Autor: Cosmin-Daniel BULEA

Publicat în: Jurnalul Baroului Cluj nr. 2/2021

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Acest articol se vrea a fi o radiografie a principalului instrument de cooperare judiciară în materie penală – mandatul european de arestare. Deși a fost considerat un mecanism cu totul inovator, într-o paradigmă de cooperare judiciară neeficientă, operativitatea sa a creat încă de la început premisele unei relații tensionate cu drepturile fundamentale. Această relație a fost, de altfel, un risc prognozat și asumat de către legiuitorul european. Evoluția sistemelor de drept penal material și procesual ale statelor membre și, totodată, continua metamorfoză a provocărilor la care [vezi tot]

Vizualizări 134

Reflecții în legătură cu transpunerea ordinului european de anchetă (EIO) în legislația națională

Autor: Mihaela Pătrăuș

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 2/2021

Articol disponibil onlineaici.

Abstract: The EIO is a judicial decision issued or validated by a judicial authority of a Member State in order to comply with one or several specific investigative measure in another Member State to obtain evidence and / or transmission of evidence that is already in the possession of the competent authorities of the executing state, which excludes other forms of assistance that do not aim to obtain evidence or for that there is a simpler procedure of transmission or execution.
EIO has been transposed into [vezi tot]

Vizualizări 181

Scurte considerații referitoare la probleme din practica judiciară privind predarea persoanei căutate în baza mandatului european de arestare în contextul pandemiei

Autor: Mihaela Pătrăuș

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 1/2021

Articol disponibil online: aici.

Abstract: Art. 23 para. 3 of the Framework Decision 2002/584/JHA provides that in the situation where the surrender of the wanted person cannot be done within maximum 10 days from the date of the final decision on the execution of the European arrest warrant for reasons of force In each of the Member States, the executing judicial authority and the issuing judicial authority shall immediately contact each other and agree on a new date of surrender, in which case surrender shall take place within 10 days [vezi tot]

Vizualizări 113