Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "prezumție de nevinovăție"

Dreptul la tăcere şi neautoincriminare al martorului

Autor: SCARLAT Corina
Publicat în: Pandectele Romane nr. 5/2018
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Dreptul la tăcere al martorului este o instituţie nouă în Codul de procedură penală care, se referă la dreptul acestuia de a nu se autoincrimina, atunci când a avut sau va dobândi calitatea de suspect sau inculpat. Însă, textul de lege cu privire la tăcerea martorului va trebui să fie completat cu dispoziţii noi care, să asigure respectarea celor mai importante garanţii ale unui proces echitabil atunci când martorul, prin declaraţia sa, se poate autoacuza.
Cuvinte-cheie: dreptul la tăcere şi neautoincriminare; martor; dreptul la un proces echitabil; [vezi tot]

Vizualizări 202

Caracterul neconstituţional al unor prevederi din Legea de punere în aplicare a noului Cod de procedură penală

Autori: Valentina PREDA, Veronica DOBOZI

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 4/2014

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul aduce în discuție concepția noii legi procesual penale conform căreia „apelul devine în cvasitotalitatea cazurilor singură cale de atac efectivă și devolutiva împotriva hotărârilor pronunțate în prima instanța de judecătorii și tribunale”. Este subliniat faptul că această nouă reglementare a modificat dramatic cursul proceselor începute sub imperiul vechiului Cod, cu consecință faptului că deciziile pronunțate în apel au devenit definitive și executorii, determinând încarcerarea imediată a persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii cu executare.

Cuvinte-cheie: noul Cod de procedură penală; executarea închisorii; prezumția de nevinovăție; drepturile omului.

Unconstitutional character of certain [vezi tot]

Vizualizări 122

Spălarea de bani și prezumția de nevinovăție

Autor:  Andreea CIOCĂNARU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 11/2017

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat:  Având în vedere tehnicile subtile la care recurg autorii încălcărilor de spălare a banilor, a fost în mod necesar să se prezume vinovăția pentru a facilita probațiunea, prin asumarea intenției unor circumstanțe de fapt obiective. Prezumțiile nefavorabile învinuitului sunt compatibile cu prezumția de nevinovăție în procesul penal, atâta timp cât sunt dispuse în limite rezonabile, permit răsturnarea lor și operează numai în acele situații foarte greu de dovedit.

Cuvinte-cheie: spălare de bani; infracțiune autonomă; contravenient; prezumtia de nevinovatie; circumstanțe faptice obiective; standardul de probă; prezumţii nefavorabile.

Titlul lucrării în engleză: Money laundering and presumption of innocence

Abstract:  Considering the subtle techniques [vezi tot]

Vizualizări 125

Prezumția de nevinovăție, între interesul public și cel individual. Modificarea/completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală din perspectiva Directivei (UE) 2016/343 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale

Autor: Cristian Winzer

Publicat în: Revista Universul Juridic nr.4/2019.

Disponibil onlineaici.

Abstract: This is the principle that the current criminal procedural regulation (Article 4 paragraph (1) of
C. pr. pen.) establishes regarding the presumption of innocence, as an application over time of the
principle nemo praesumitur malus nissi probetur („no one is presumed guilty unless it is proved
guilty”). Fundamental right of a person, basic constitutional principle and criminal proceeding that
circumscribes to the rule of law, the presumption of innocence is directly related to the principles of
finding the truth, the fairness of the criminal process and the guarantee of human dignity [vezi tot]

Vizualizări 102

Prezumţia de nevinovăţie şi calitatea actului de urmărire penală

Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Unul dintre obiectivele majore ale formării continue pentru anul 2016 este unificarea practicii judiciare.

În realizarea acestui obiectiv se înscriu eforturile constante din ultima vreme având ca obiect unificarea practicii judiciare, aspect pe cât de discutat, pe atât de controversat.

Potrivit art. 6 alin. (2) din Convenția Europeană a drepturilor omului, orice persoană suspectă de o infracțiune este prezumată nevinovată până ce vinovăția sa va fi legal stabilită.

Cuvinte-cheie: prezumţia de nevinovăţie; urmărire penală.

Titlul lucrării în engleză: The presumption of innocence and the quality of prosecution

Abstract: The entire activity of the prosecutor [vezi tot]

Vizualizări 107

Respectarea prezumției de nevinovăție în relația organ judiciar – mass-media

Autor: Angela BARBU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1-2/2014

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Procesul penal cunoaşte o pluralitate de definiţii în literatura de specialitate, una dintre acestea descriindu-l ca fiind activitatea reglementată de lege, desfăşurată de organele competente, cu participarea părţilor şi a altor persoane, în scopul constatării la timp şi în mod complet a faptelor ce constituie infracţiuni, astfel ca orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală.

Cuvinte-cheie: prezumția de nevinovăție; organ judiciar; mass-media.

Titlul lucrării în engleză: Compliance of the presumption of innocence [vezi tot]

Vizualizări 227

C-467/19 PPU. Prezumţia de nevinovăţie. Acordul încheiat între procuror şi autorul unei infracţiuni. Impactul Directivei 2016/343/UE asupra dreptului procesual penal şi inaplicabilitatea Cartei DFUE. Pertinenţa şi pentru România din perspectiva coinculpaţilor

Autor: Mihaela MAZILU-BABEL

Publicat în: Pandectele Române nr. 3/2020

Revistă disponibilă: aici. …

[vezi tot]
Vizualizări 106