Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "pluralitate intermediară"

Calculul pedepsei rezultante în cazul săvârșirii unei infracțiuni în stare de pluralitate intermediară în termenul de supraveghere al liberării condiționate

Autor: Dascălu Andrei-Ioan

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: pedeapsa rezultantă; pluralitate intermediară; termenul de supraveghere al liberării condiționate; pedeapsa închisorii.…

[vezi tot]
Vizualizări 203

Când nu există pluralitate intermediară de infracțiuni (II). Regimul sancționator – particularități

Autor: Maria-Ioana MĂRCULESCU-MICHINICI

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr.1/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul articol constituie o continuare a subiectului de analiză privind pluralitatea intermediară de infracțiuni [a cărui tratare a debutat prin articolul „Când (nu) există pluralitate intermediară de infracțiuni? (I) – Specificul reglementării prevăzute de art. 44 alin. (1) Cod penal”, publicat în Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Tomul LXI, Științe Juridice, nr. I / 2015]. În cadrul de față, analiza pe care o întreprindem cu privire la instituția pluralității intermediare de infracțiuni concentrează o serie de probleme relative la unele aspecte de ordin [vezi tot]

Vizualizări 95

Când (nu) există pluralitatea intermediară de infracţiuni? – specificul reglementării prevăzute de art. 44 alin. (1) Cod Penal – (I)

Autor: Maria Ioana MICHINICI

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2015

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Articolul analizează conţinutul normativ al art. 44 alin. (1) Cod penal  – pluralitatea  intermediară – din  necesitatea unei corecte determinări a sferei situaţiilor/cazurilor pe care textul legal o acoperă, insistându-se pe problemele de departajare între formele sub care se poate manifesta instituţia pluralităţii de infracţiuni. Tangenţial, sunt menţionate şi unele aspecte referitoare la sancţionarea pluralităţii intermediare (problemele ridicate în materia tratamentului penal aplicabil urmând a fi analizate într-o continuare a prezentului articol).

Cuvinte-cheie: pluralitate de infracţiuni; pluralitate intermediară; condamnare definitivă la o pedeapsă neexecutată sau executată [vezi tot]

Vizualizări 111

Considerații asupra pluralității intermediare de infracțiuni. Condiții și tratament sancționator

Autor: Cristian-Valentin ȘTEFAN

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 6/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul „Considerații asupra pluralității intermediare de infracțiuni. Condiții și tratament sancționator” își propune să trateze problematica acesteia utilizând metodă comparației între vechea și nouă reglementare a materiei. Autorul subliniază că dacă în privința condițiilor, deosebirile sunt numai de formă, nu și de conținut, în ceea ce privește tratamentul sancționator există diferențe decurgând din diferența de tratament al concursului, atât cu referire la pedeapsa principala, cât și la pedepsele complementare și accesorii și la măsurile de siguranță.

Cuvinte-cheie: pluralitate intermediară; tratament sancționator.

Considerations upon the intermediate plurality of offences. Terms and [vezi tot]

Vizualizări 121

Considerații asupra pluralității intermediare de infracțiuni. Condiții și tratament sancționator

Autor: Cristian-Valentin ȘTEFAN

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 6/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul de față își propune să trateze problematica pluralității intermediare de infracțiuni, utilizând metoda comparației între vechea și noua reglementare a acestei materii. Comparaţia vizează condiţiile şi tratamentul sancţionator ale pluralităţii intermediare de infracţiuni. În privinţa condiţiilor, deosebirile sunt numai de formă, nu şi de conţinut. Ambele norme prevăd în mod corespunzător cele două trăsături caracterizante ale pluralităţii intermediare. Spre deosebire de art. 40 C.pen. anterior, art. 44 C.pen. în vigoare consacră în mod explicit denumirea de „pluralitate intermediară”. Tratamentul sancţionator al pluralităţii intermediare este, potrivit ambelor Coduri, [vezi tot]

Vizualizări 130

Ineficiența tratamentului sancționator al pluralității intermediare

Autor: Mădălin HURDUCACIU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 12/2017

Revistă disponibilăaici.

Rezumat:  Pluralitatea intermediară reprezintă o formă a pluralității infracțiunilor cu regim sancționator distinct. Acest fapt a fost recunoscut aproape unanim de doctrină și, de asemenea, de jurisprudență. Cu toate acestea, aplicarea regimului său sancționator a determinat multiple opinii, fiecare opinie având propriile deficiențe legate de modalitatea de calcul a pedepsei sau de rezultatul obținut în urma aplicării regulilor pluralității intermediare. Acest articol a fost scris cu scopul de a sublinia aceste probleme și de a sugera o posibilă soluție.

Cuvinte-cheie: pluralitate intermediară; pluralitatea infracțiunilor; regimul sancționator; deficiențe; pedeapsa principală; primul termen; al doilea mandat; modalitatea de calcul a pedepsei; regulile pluralităţii intermediare.

Titlul lucrării în engleză: [vezi tot]

Vizualizări 104

Pedeapsă rezultantă iniţială, aplicată pentru un concurs de infracţiuni, a cărei executare este suspendată sub supraveghere conform Codului penal anterior. Noua infracţiune, săvârşită după intrarea în vigoare a Codului penal actual şi în termenul de încercare al suspendării sub supraveghere a executării pedepsei rezultante iniţiale. Pluralitate intermediară de infracţiuni. Modalitatea de obţinere a pedepsei rezultante finale

Autor: ŞTEFAN Cristian-Valentin

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 1/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatDacă inculpatul săvârşeşte o nouă infracţiune, după intrarea în vigoare a Codului penal actual şi în termenul de încercare al suspendării sub supraveghere a executării unei pedepse rezultante iniţiale aplicate conform Codului penal anterior pentru un concurs de infracţiuni, iar toate infracţiunile, pentru care s-au stabilit numai pedepse cu închisoarea, intră în structura unei pluralităţi intermediare, paşii pentru obţinerea pedepsei rezultante finale sunt următorii:

a) în temeiul art. 96 alin. (4) C.pen. actual, revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei rezultante iniţiale aplicate conform Codului penal anterior;

b) descontopirea pedepsei [vezi tot]

Vizualizări 100

Reflecții privind tratamentul sancționator al pluralității intermediare aplicabil persoanei fizice. Decizia nr. 7/2020 – rațiune, implicații și perspective

Autor: auditor de justiție George PELICAN

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul articol își propune să expună și să clarifice, fără a avea pretenția nerealistă de a trata în mod exhaustiv, numeroasele controverse existente în doctrină și practică atât sub imperiul vechii reglementări, cât și odată cu intrarea în vigoare a actualului Cod penal, generate de problematica relativă la tratamentul sancționator al pluralității intermediare aplicabil persoanei fizice. Astfel, în contextul recentului recurs în interesul legii, lucrarea de față a fost realizată cu scopul de a releva rațiunea ce a stat la baza Deciziei nr. 7/2020, precum [vezi tot]

Vizualizări 135