Autor: avocat Andra Maria COȚ

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 2/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul articol are drept scop stabilirea efectelor lipsei semnăturii în cazul plângerii împotriva soluțiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată, inclusiv prin raportare la dreptul de acces la justiție, componentă a dreptului la un proces echitabil.

Cuvinte-cheie: plângere împotriva soluției de neurmărire sau netrimitere în judecată; clasare; semnătură; art. 340 Cod procedură penală; art. 341 Cod procedură penală; inadmisibilitate; dreptul de acces la justiție; dreptul la un proces echitabil.

Lack of signature in the case of a complaint against a decision not to prosecute

Abstract: This article aims to [vezi tot]