Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "persoana juridică"

Excepția de la principiul caracterului personal al răspunderii penale

Autor: Casandra Radu

Publicat în:  2015, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

Cuvinte-cheie: JURIDICE; Casandra Radu; caracterul personal al răspunderii penale; principiu drept penal; persoana juridică; răspundere penală; excepție. …

[vezi tot]
Vizualizări 133

Răspunderea penală a persoanei juridice. Măsuri asiguratorii și preventive dispuse în procesul penal față de persoana juridică aflată în insolvență

Autor: Luminița CRIȘTIU-NINU

Publicat în: Revista de insolvență nr. 55/2016

Disponibil onlineaici.

[vezi tot]
Vizualizări 142

I.C.C.J., Secţia penală, Decizia din 28 martie 2013 (Studiu de Caz)

Autor: Andra-Roxana ILIE

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 1/2014

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Decizia Înaltei Curți pronunțată în dosarul 421/36/2011 cuprinde aspecte interesante referitoare la condamnarea unei persoane juridice pentru infracțiunea de dare de mită, care fac necesară analiză schemei infracțiunii, precum și la pedeapsa principala a amenzii și la pedeapsa complementară a afișării sau difuzării hotărârii de condamnare aplicată de instanța.

Cuvinte-cheie: societate cu răspundere limitată; mită; amenda.

High Court of Cassation and Justice, Decision of 28th of March 2013 (Case law)

Abstract: High Court’s decision pronounced in case no. 421/36/2011 contains interesting aspects concerning the conviction of a legal person for the offense of bribery, that demands [vezi tot]

Vizualizări 123

Durata măsurilor preventive în cazul persoanei juridice. O critică a deciziei nr. 139/2016 a Curţii Constituţionale

Autor: NIȚU Daniel

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 3/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatPrezentul studiu se constituie într-o analiză critică a deciziei nr. 139/2016 pronunţate de Curtea Constituţională prin care au fost respinse ca neîntemeiate excepţiile de neconstituţionalitate vizând dispoziţiile art. 493 alin. (1) şi (4) C.proc.pen. În esenţă, excepţiile invocate vizau atât conţinutul măsurilor preventive, ce erau văzute drept veritabile limitări sau aboliri ale exercitării dreptului de proprietate privată, cât şi absenţa unei limitări temporale privind durata pe care se pot dispune măsurile în procesul penal.

În mod particular, plecând de la ipoteza concretă a unei persoane juridice aflate în procedura insolvenţei, [vezi tot]

Vizualizări 118

Măsurile preventive aplicabile persoanei juridice

Autor: George-Alexandru LAZĂR

Publicat în: Analele Universității din București – Seria Drept, 2018

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat:

Măsurile preventive prevăzute de Codul de Procedură Penală în cazul persoanelor juridice au fost reglementate de o manieră „compactă”, într-un unic articol, iar puținele modificări aduse acestor dispoziții legale nu au reprezentat îmbunătățiri semnificative. Limitările actualei legislații în materie devin tot mai vizibile odată cu diversificarea practicii judiciare, producând efecte care sunt dificil de conciliat cu scopul măsurilor preventive.Prezentul demers își propune să analizeze mai întâi condițiile în care pot fi dispuse măsurile preventive față de persoana juridică, realizând corelațiile necesare cu partea generală a Codului de [vezi tot]

Vizualizări 177

Notă la încheierea din 26 martie 2012 pronuțată în dosarul nr. 8240/3/2012, de Tribunalul București, Secția I penală, definitivă

Autor: Andra-Roxana TRANDAFIR

Publicat în: Analele Universității din București – Seria Drept, 2015

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat: Condiţiile prevăzute de textul de lege în care se poate lua o măsură preventivă faţă de o persoană juridică sunt două şi anume existenţa motivelor temeinice care justifică presupunerea rezonabilă că persoana juridică a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi imperativul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal prin luarea măsurii respective. La acestea, se adaugă condiţia proporţionalităţii măsurii ce se solicită a fi luată cu scopul urmărit, după cum rezultă din jurisprudenţa CEDO. În temeiul art. 4795 alin. (1) lit. d) C.proc.pen. faţă de o persoană juridică se [vezi tot]

Vizualizări 108