Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "pedepse accesorii"

Interpretarea noţiunilor de faptă care nu este prevăzută de legea penală şi de pedeapsă în alte limite decât cele prevăzute de lege, în calea extraordinară de atac a recursului în casaţie

Autor: LEFTERACHE Lavinia-Valeria

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 3/2017

Disponibil onlineaici.

RezumatComentariul de faţă îşi propune să se refere la două dintre cazurile de recurs în casaţie, art. 438 alin. (1) pct. 7 C.proc.pen. (inculpatul a fost condamnat pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală) şi art. 438 alin. (1) pct.12 Cod procedură penală (s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege), precum şi la condiţiile de admisibilitate dezvoltate de jurisprudenţă cu privire la acestea.

Într-o primă parte a studiului, introductivă, sunt prezentate reglementarea recursului în casaţie în dreptul procesual penal român şi scopul acestei [vezi tot]

Vizualizări 132

Delapidare. Amânarea aplicării pedepsei. Inaplicabilitatea pedepselor accesorii şi complementare

Autor: Mihai MAREȘ

Publicat în: Pandectele Române nr. 4/2020

Revistă disponibilă: aici. …

[vezi tot]
Vizualizări 217

Impunerea pedepsei accesorii în cazul concursului de infracţiuni


Autor
: Cristian Valentin ȘTEFAN

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 2/2020

Revistă disponibilă aici

Titlul lucrării în limba engleză: Enforcing the accessory punishment in the case of a concurrence of offences

Abstract: In the matter of the criminal treatment of a concurrence of offences, the enforcement of the accessory punishment implies a double reference to it: first in the context of establishing it next to an initial principal punishment and then in the context of applying it next to the resulting principal punishment. Only after the accessory punishment is established next to an initial principal punishment, it [vezi tot]

Vizualizări 95

Din nou despre impunerea pedepsei accesorii în cazul concursului de infracţiuni

Autor: Cristian Valentin ȘTEFAN

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 1/2021

Revistă disponibilă aici

Titlul lucrării în limba engleză: Again about enforcing the accessory penalty in the case of concurrent offences

Abstract: In the matter of the criminal treatment of concurrent offences, the enforcement of the accessory penalty implies a double reference: first, in the context of establishing it next to an initial main penalty, and then in the context of applying it next to the resulting main penalty. Only after the accessory penalty is established next to an initial main penalty, it will be applied next to the resulting main penalty.

Keywords: [vezi tot]

Vizualizări 122