Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "patrimoniu"

Proprietatea în dreptul penal român. Mijloace de protecție, noțiune și obiect

Autor: Valerian CIOCLEI

Publicat în: Analele Universității din București – Seria Drept, 2019

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat: Dreptul de proprietate este garantat prin Constituția României și prin convențiile internaționale la care am aderat, în special prin CEDO. În mod concret, Codul civil este cel care reglementează și protejează dreptul de proprietate. În mod subsidiar dreptului constituțional, convențional și civil, dreptul penal asigură și el apărarea proprietății. Pentru a vedea cum funcționează această apărare, prezentul mic studiu își propune să analizeze mai întâi mijloacele de protecție din Codul penal român iar, mai apoi, noțiunea și obiectul acestei protecții.

Cuvinte-cheie: infracțiune; patrimoniu; proprietate; posesie; bunuri mobile; bunuri imobile.

Titlul [vezi tot]

Vizualizări 83

CARTE: Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra patrimoniului, contra autorității, de corupție, de serviciu, de fals și contra ordinii și liniștii publice

Autor: Doris Alina Șerban, Sergiu Bogdan

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2020

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere:

Prezenta lucrare abordează într-o manieră structurată și detaliată infracțiunile din tematica disciplinei Drept penal. Partea specială II, studiată în cadrul Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Lucrarea corespunde și tematicii la disciplina Drept penal. Partea specială stabilită de Institutul Național al Magistraturii sau de Uniunea Națională a Barourilor din România pentru examenele organizate pentru admiterea ori promovarea în magistratură sau de intrare în profesie.

Lucrarea analizează conceptele pe care se sprijină textele de incriminare din tematica analizată. Această abordare ajută atât studentul, [vezi tot]

Vizualizări 117