Autor: Serghei BRÎNZA, Vitalie STATI

Publicat în: Analele Universității din București 2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Pentru a se asigura realizarea în bune condiții a scopului de prevenire şi combatere a exploatării sexuale şi abuzurilor sexuale comise asupra copiilor, este necesar ca prevederile relevante din partea specială a Codului penal al Republicii Moldova și din cea a Codului penal al României să corespundă dispozițiilor art. 18-23 ale Convenției de la Lanzarote. Nu toate aceste dispoziții și-au găsit implementare în Codul penal al Republicii Moldova și în Codul penal al României. Devierile  nejustificate de la dispozițiile art. 18-23 ale Convenției de la Lanzarote compromit procesul de unificare internațională a normelor juridice în [vezi tot]