Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "Otilia Ghenici"

Contestaţia în anulare. Condiţii de admisibilitate şi procedura de judecare

Autor: Otilia GHENICI

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 4/2016

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat: Aşa cum sugerează şi titlul, studiul de faţă este divizat în două secţiuni.

Prima secţiune examinează contestaţia în anulare din perspectiva condiţiilor de admisibilitate. Sunt supuse analizei hotărârile judecătoreşti care pot face obiectul contestaţiei, conţinutul contestaţiei, titularii acesteia, precum şi termenul în care aceasta poate fi declarată, totul în comparaţie cu prevederile Codului de procedură penală din 1968 şi a jurisprudenţei cristalizate conform acelor dispoziţii.

Cea de-a doua secţiune supune atenţiei procedura de soluţionare  a contestaţiei în anulare cu cele două etape componente  – admisibilitatea în principiu şi procesul propriu-zis, cerinţele pentru [vezi tot]

Vizualizări 278

Recursul în casație. Scopul și condițiile de exercitare

Autor: Otilia GHENICI

Publicat în: Revista Dreptul nr. 3/2017

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Cassation recourse. The purpose and the conditions for exercising it

Abstract: The new legislative context was a strong argument, mainly, for reconfiguring the recourse, which is not a new legal remedy for our system of law, the cassation recourse being actually built on the structure of the recourse of the previous Criminal Procedure Code, with no fundamental differences in this regard. Article 433 of the Criminal Procedure Code expressly provides the purpose of the cassation recourse, which seeks to subject to the High Court of Cassation and Justice the examination, [vezi tot]

Vizualizări 103

Cazurile de recurs în casație

Autor: Otilia GHENICI

Publicat în: Revista Dreptul nr. 4/2017

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Cases of recourse in cassation

Abstract: In the regulation of the new Criminal Procedure Code the recourse in cassation is an extraordinary legal remedy exercised only in cases expressly provided by law and only on grounds of unlawfulness. The recourse in cassation is the extraordinary remedy through which the interested parties or the prosecutor may request the High Court, in the conditions and for the reasons expressly and limitatively provided by law, to reform the final judgements in certain cases provided by law. Practically, the recourse in cassation is designed [vezi tot]

Vizualizări 93

Recursul în casație. Procedura de judecare

Autor: Otilia GHENICI

Publicat în: Revista Dreptul nr. 5/2017

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Recourse in cassation. Trial procedure

Abstract: This study deals with aspects related to the procedure of recourse in cassation, which involves two stages: the admissibility in principle, which plays the role of a filter of recourses in cassation, and the examination of the recourse in cassation after the admission in principle. There are presented the effects of the recourse and the solutions that can be given for its settlement, underlining their lack of correlation with the cases of recourse in cassation, where appropriate, in the light of the decisions of [vezi tot]

Vizualizări 72

Condiții de exercitare a revizuirii în procesul penal

Autor: Otilia Ghenici

Publicat în: Revista Dreptul nr. 2/2020

Rezumat disponibil onlineaici.

Rezumat: Lucrarea analizează condițiile de exercitare a revizuirii în procesul penal, respectiv hotărârile supuse revizuirii, categoria persoanelor care o pot exercita, termenele de declarare, forma în care trebuie făcută cererea și conținutul său. Studiul se raportează la jurisprudența instanțelor naționale anterioară și ulterioară intrării în vigoare a Noului Cod de procedură penală, precum și la dispozițiile în materie din alte legislații europene. Totodată, se au în vedere și dispozițiile Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală adoptat în vara anului 2018, respectiv PL-x nr. [vezi tot]

Vizualizări 110

Procedura de judecare a revizuirii în procesul penal

Autor: Otilia Ghenici

Publicat în: Revista Dreptul nr. 3/2021

Rezumat disponibil onlineaici.

Rezumat: Studiul analizează cele două momente procesuale ale judecării cererilor de revizuire, tradiționale în dreptul nostru – admisibilitatea în principiu și rejudecarea –, prin raportare, în principal, la noile modificări ale Codului de procedură penală și soluții jurisprudențiale. Sunt avute în vedere măsurile care pot fi luate odată cu sau ulterior admiterii în principiu și soluțiile ce vor fi date în rejudecarea cauzei.

Întrucât o modificare de substanță în materia revizuirii, ca urmare a intrării în vigoare a noului Cod de procedură penală, privește revizuirea exclusiv a laturii [vezi tot]

Vizualizări 142